BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bahadır Mert ÇINAR
1893 CHICAGO DÜNYA FUARI VE DANIEL BURNHAM’IN MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞININ FUAR VE SONRASINDAKİ ETKİLERİ
 
City Beautiful (Güzel Şehir) Hareketinin etkisi ile Kolomb'un Amerika’yı keşfetmesinin 400. yılı anısına 1 Mayıs ile 30 Ekim 1893 tarihleri arasında Chicago'da Dünyanın o zamana kadarki en büyük fuarı gerçekleştirilmiştir. Fuarın amacı daha önce insan gözünün görmediği bir şey yaratmaktı. Fuarın daha önce hiç olmadığı kadar büyük, daha güzel ve özgün olması gerekiyordu. Fuarın mimari tasarımın koordinasyonundan ve kentsel tasarımdan sorumlu Daniel Burnham, Amerika'nın en tanınmış mimarları ve tasarımcılarıyla çalıştı. City Beautiful için ilk büyük ölçekli çalışmasının, 1893 Dünya Chicago Fuarı'ndaki " White City (Beyaz Şehir)" olduğu kabul edilmektedir. Binalar parlak beyaza boyandığı için Chicago "Beyaz Şehir" olarak adlandırıldı. Modern bir şehirde ortaya çıkabilecek her soruna çözümler sunduğu vurgulanıyordu. Burnham fuarda gösterdiği başarılarıyla büyük ün kazandı ve ilgi gördü. Fuar sonrasında da Burnham önemli eserler verdi. Bu eserlerde fuarda edindiği tecrübelerden büyük ölçüde faydalandı. Bununla birlikte fuarın eleştirilen yönleri de oldu. Ancak pek çok sebeple, 1893 Chicago Dünya Fuarı hem Amerika hem de dünya tarihinde büyük bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir. Bu makalenin amacı; 1893 Chicago Dünya Fuarı ve Daniel Burnham’ın modern şehircilik anlayışının fuar ve sonrasındaki etkilerini incelemektir. With the effect of the City Beautiful Movement, between May 1 and October 30, 1893 the world's largest fair was held in Chicago up to that time to commemorate the 400th anniversary of Columbus' discovery of America. The purpose of the fair was to create something that the human eye had not seen before. The fair had to be bigger, more beautiful and original than ever before. Responsible for the architectural design coordination and urban design of the fair, Daniel Burnham has worked with America's best-known architects and designers. It is accepted that the first large-scale work of City Beautiful was the "White City" at the 1893 World's Chicago Fair. Chicago was nicknamed the "White City" because the buildings were painted bright white. It was emphasized that he offered solutions to every problem that could arise in a modern city. Burnham gained great fame and attention with his successes at the fair. After the fair, Burnham produced important works. In these works, he benefited greatly from the experiences he gained at the fair. However, there were also criticisms of the fair. However, for many reasons, the 1893 Chicago World's Fair is considered a major turning point in both American and world history. The aim of this article is; to examine the effects of the 1893 Chicago World's Fair and Daniel Burnham's understanding of modern urbanism during and after the fair.

Anahtar Kelimeler: Chicago Dünya Fuarı, Daniel Burnham, Beyaz Şehir (White City), Güzel Şehir (City Beautiful) 


Keywords: