BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa ÇİZMECİOĞLU
2023 YOLCULUĞUNA BİR BAKIŞ «ASIMIN NESLİ TASARIMI»
 
Malzemenin yapı taşı atomlar olduğu gibi toplumun yapı taşı da ailedir. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecindeki yeni normal ile insanoğlunu hayata ilişkin anlam ve değer arayışı zorlaşmış ve ahlaki olarak anlayışların değiştiği bir duruma tanıklık ediyoruz. Bir çağı açıp kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ın büyük fetihdeki motivasyonu hazreti peygambere ithafen yazdığı “İstemem “ adlı şiirdeki ifadelerde saklıdır. Bu açıdan bakıldığında şehirlerin kodları bazen şehire ait kahramanlar ve o şahıslarla özdeşleşsen şahsiyetlerinde saklıdır ki bu kodu çözmek bir nesil yetiştimek için hareket noktası olmalıdır. İstanbul deneyiminden yola çıkarak esas ihtiyacımız olan bir nesil» asımın nesli « yetiştirmeye yolculuğumuza yönelik konunun tartışılması ve farkındalığının sağlanması amaçlanmıştır. Medeniyet medine kelimesinden türemiştir ki hz peygamberin bir şehirden bir şehire giden yolculuğundaki deneyimi tüm İslam medeniyetine yansıttığı görülmektedir. Bu itibarla cumhuriyetin 100. Yılına giderken asımın nesline özgü tasarımda bir neslin yetişmesinde süreçte dürüstlük, misafirperverlik, komşuluk ve eli açıklık vb. eğitimler medeniyetimizin kodlarını tekrar kendisinin göstermesi durulması gereken konulardır. Bu itibarla Türkiye'nin 100. yıl hedeflerini gerçekleştirme mücadelesinde en büyük güç kaynaklarının nitelikli, öz güveni yüksek, milli ve manevi değerlerle donanmış nesillerin yetişmesi gayretlerin, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un "Asım’ın nesli" olarak ifade ettiği tarihine, medeniyetine, kültürüne sahip çıkan, bu birikimi ilim ve teknikle tamamlayan bir neslin yetişmesidir. Bu çalışmada büyük tahribata uğramış ailenin yeniden yapılandırılması ve özlemini duyduğumuz asımın neslinin yetiştirilmesi için nasıl bir yol izleneceği konusu ele anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Medeniyet, değerler eğitimi, şehir, insan, aile, tasarım. 


Keywords: