BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seval ÖZGEL FELEK
AHŞAP MOBİLYA BAĞLANTI ELEMANLARINDA KULLANILAN PARAMETRİK BİRLEŞTİRME ŞEKİLLERİ
 
Mobilya konstrüksiyon itibariyle birden fazla parçanın çeşitli geometrik yapılarla ve yöntemlerle birleştirilmesiyle oluşur. Birleştirme yöntemleri mobilyanın üretildiği malzemeye, birleştirme şekline, görünüş özelliklerine, mukavemetine ve elemanların demonte olup olmamasına göre değişkenlik göstermektedir. Birleştirme şeklinin seçimi malzemeye, üretilebilirliğine ve özellikle mukavemetine bağlıdır. Ahşap mobilya, konstrüksiyon tasarımı bakımından üç grupta incelenebilir: Kutu (tabla) konstrüksiyonlu mobilyalar, çerçeve konstrüksiyonlu mobilyalar ve iki grubun ortaklaşa oluşturduğu kombine konstrüksiyonlu mobilyalar. Plastik mobilyalar ise kabuk tipi konstrüksiyonlar olarak tanımlanmaktadır. Ahşap mobilyalarda birleştirme şekilleri enine, boyuna ve köşe birleştirmeler şeklinde sınıflandırılabilir. Bu çalışma kapsamında boyuna ve köşe birleştirmelerde ortak olarak kullanılabilecek ve parametrik hale getirilebilecek düz dişli, kırlangıç kuyruğu, Kawai Tsugite ve kenet geçme birleştirmeler araştırılmıştır. Parametrik araçlarla oluşturulan bir sistemde, her bir alt parçanın ve birbiriyle kurdukları ilişkinin parametrik olarak tanımlanması gereklidir. Böylelikle tasarımı oluşturan her bir alt parça bir diğerini de etkileyebilmekte ve birinde yapılan değişiklik sonucunda tüm sistem yeniden tanımlanmaktadır. Bu çalışma ile ahşap mobilya tasarım aşamasında birleşimlerin daha kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirilmesi, çizimlerde sarf edilen zamanı azaltmak amaçlanmıştır. Seçilen birleştirme şekillerinin değişkenleri belirlenerek, birbirleri ile kurdukları ilişki için Rhinoceros programı içerisinde yer alan Grasshopper eklentisi kullanılmıştır. Yapılan bu çalışmanın bir uygulamaya dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla özellikle oyun programları için kullanılan Unity 3d kullanılmıştır. Bu çalışmanın verileri kullanılarak geçme şekilleri çoğaltılabilir ve daha geniş kapsamlı bir uygulamaya dönüştürülebilir. Çalışmanın sonraki aşamasında bu uygulama üzerinden CNC kodları üretilerek parçaların fiziksel olarak üretimi mümkün hale getirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ahşap Mobilya, Mobilya Birleştirme, Parametrik Tasarım 


Keywords: