BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif SAĞLIK, Yavuz ALKAN
AKILLI ULAŞIM KAPSAMINDA BİSİKLET YOLLARININ ÖNEMİ: ÖRNEK KENT ÇANAKKALE
 
Günümüzde birçok disiplinin ortak konusu olan kent sürekli değişim geçiren dinamik bir olgudur. Gelişme, büyüme, çağdaşlaşma gibi bir değişim olan kentleşme sürecinde kentlerde hızlı nüfus artışı görülmektedir. Nüfus artışı ile birlikte yaşanan değişimlerin olumsuz etkilerini minumum düzeye indirmekte kentsel planlama uygulamaları önemli bir araçtır. Kentsel planlama disiplinine göre kentlerde yapılan planlama çalışmaları kentliler ve kentin fiziksel özellikleri ile bütünleşerek uygun bir karakter ortaya koymalıdır. Planlama çalışmalarında akıllı gelişme stratejilerine yer verilmekte ve bu stratejiler kentlerin özelliklerine göre şekillenmektedir. Bu doğrultuda, son yıllarda küresel ölçekte çeşitli planlama yaklaşımları geliştirilmiştir. Söz konusu planlama yaklaşımlarından birisi yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan entegre bir yaklaşım olan ‘akıllı kent’ yaklaşımıdır. Akıllı kent yaklaşımı; kentlerde yapıların farklı seçeneklerde kullanımını sağlayan, alternatif ulaşım ağları oluşturmayı hedefleyen, kent kullanıcılarının kentsel gelişme sürecine katılmasını teşvik eden bir kalkınma hareketidir. Aynı zamanda akıllı kent, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı çözümleri sürdürülebilir kentsel kaliteyi sağlamak adına kentsel yaşama entegre etmektedir. Kentlerin taşıdıkları değerler o kent için akıllı kent bileşeni olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada kenti ve kentin kimlik bileşenlerini tanımak son derece önemlidir. Akıllı ulaşım insan merkezli bir uygulama olup kentlinin hareketliliğini sağlayan ve kentsel alanda bisiklet kullanımına imkan veren bisiklet yollarının planlanmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda bisiklet yolları kentsel alanda sağlıklı, hızlı, güvenli ve erişilebilir bir ulaşım sistemine katkı sağlayan bir uygulamadır. Çalışma kapsamında; kentlileri bisiklet kullanımına teşvik eden akıllı ulaşım öğelerinden bisiklet yollarının önemi ve gerekliliği değerlendirilmiştir. Akıllı kent, akıllı ulaşım ve bisiklet yolları kavramları ışığında Çanakkale kent merkezi ölçeğinde mevcut bisiklet yolları irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı kent, Bisiklet yolu, Çanakkale 


Keywords: