BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kübra YILDIRIM ÖZCAN
ANKARA’NIN SİNCAN İLÇESİ’NDEKİ SEKTÖREL GELİŞİMİN GAYRİMENKUL PİYASALARINA ETKİSİ
 
Ülkemizde sanayileşmenin artması ile OSB’ler (organize sanayi bölgeleri) ön plana çıkmıştır. Sincan ise, Ankara’nın batı aksında, 5 adet OSB’nin yer aldığı hızlı büyüyen ilçelerinden biridir. Söz konusu büyümede Organize Sanayi Bölgeleri çevresindeki konut alanları ve İlçede gelişen hizmetler sektörünün etkisi bulunmaktadır. Tüm bunların gayrimenkul sektörü üzerinde etkileri ise gerek imar planlarından gerekse de elde edilen verilerden görülmektedir. Özellikle kiralık konut ve işyerlerine olan talep yıllar içerisinde İlçe’nin aldığı göçle de artma eğilimdedir. Çalışma, literatür ve web siteleri taramalarının yanı sıra, 2018 yılında İlçede ikamet eden 128 kiracı ve yine İlçede yer alan 22 emlakçı ile yapılan anketlerin ve yüz yüze görüşmelere ve İlçede yapılan gözlemlere dayanmaktadır. OSBUK Web Sitesi’nden alınan verilere göre Ankara’da yer alan 13 adet OSB’den 5 tanesi Sincan’da bulunmaktadır. Bu OSB’ler; Ankara Anadolu OSB, Ankara ASO 1 OSB, Ankara ASO 2 ve 3 OSB, Ankara Başkent OSB, Dökümcüler OSB’dir. Sırasıyla bu OSB’lerin kuruluş yılları; 2002, 1980, 2000, 2001 ve 2009’dur. Bu bilgilerden hareketle Sincan İlçesi’ndeki OSB’lerin kuruluş yıllarının daha çok 2000 yılı ve sonrası olması sebebiyle ağırlıklı olarak 2000 yılı sonrası veriler çalışma içerisinde ele alınmıştır. Elde edilen verilere göre gerek satılık gerekse de kiralık konut ve işyeri fiyatlarında sanayi sektörünün İlçede gelişmesi ile birlikte artış eğilimi olduğu görülmektedir. ORCID NO: 0000-0002-8602-6775

Anahtar Kelimeler: Ankara, Sincan, Yeni Sanayi Odakları, Gayrimenkul Piyasaları 


Keywords: