BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mazhar TUĞSEN ULUSOY, Alper SAĞLIK
BALIKESİR İLİNDEKİ ORMAN ALANLARININ REKREASYONEL AMAÇLI KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
 
Balıkesir İli yüzölçümünün %47 si ormanlarla kaplı olan geniş bir yüzölçümüne sahip ilimizdir. Genelde halkın yerleşim yeri ile ormanlar İlçe merkezleri hariç iç içe geçmiştir. Balıkesir ilinde Kazdağı Milli Parkı (Edremit) ve Kuş Cenneti Milli Parkı (Manyas) olarak 2 adet milli park, Ayvalık Adaları (Ayvalık), Darıdere (Edremit), Değirmenboğazı (Merkez) ve Sarımsaklı (Ayvalık) olmak üzere dört adet tabiat parkı bulunmaktadır. Halkın yoğun ilgi gösterdiği dinlenme, piknik, fotoğrafçılık, kuş gözlemciliği, doğa yürüyüşü gibi birçok etkinliğin yapıldığı şehir hayatının stresinden uzaklaşmak ve doğa ile iç içe olmak için kısıtlı sayıda yer halkın hizmetindedir. Öte yandan bu doğal güzellikler Balıkesir’in bir çok ilçesinde de bulunmasına rağmen Balıkesir’in körfez ilçeleri ve merkez ilçelerinde yoğunlaşmıştır. Potansiyeli olan İlin daha fazla tabiat parkına ve benzeri alanlara ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı karşılamak için Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kuruluşlar mesire yerleri kurarak, belediyeler park ve bahçe yaparak katkı sağlamaya çalışmaktadır. Gelişen çağ ve toplumun istekleri doğrultusunda bu çalışmaların daha fazla olması ve uygun yerlerde yapılması, halkın isteklerini karşılar biçimde yapıların oluşturulması önem kazanmaktadır. Günümüzde iş hayatında ve özel hayatta dinlenme ve doğayla iç içe olma şansını yakalayan ve bunu kullanan bireylerin streslerinin daha azaldığı daha verimli olduğu bilinmektedir. Bu çalışma ile Balıkesir İlinde uygun rekreasyon amaçlı orman arazilerinin incelenmesi, potansiyellerinin belirlenmesi doğanın sunduğu imkanlardan en iyi faydalanılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Balıkesir, Orman Alanları, Rekreasyon 


Keywords: