BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Canan CENGİZ, Aybüke Özge BOZ DEMİR
BARTIN KENTİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL PEYZAJ TASARIMINDA DEFNENİN (LAURUS NOBİLİS L). KULLANIM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Türkiye tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatında önemli bir paya sahiptir. Tıbbi, aromatik ve ekonomik değere sahip bitkiler çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Ülkemizde ve Bartın kentinde Lauraceae familyasına ait olan defne (Laurus nobilis L.) bitkisi bu değerlere sahip olması ile öne çıkmaktadır. Laurus nobilis L. Akdeniz başta olmak üzere Ege, Marmara ve Karadeniz’de doğal olarak yetişen bazen boylu çalı bazen 10m boylanabilen küçük ağaç olarak herdem yeşil bir bitkidir ve Bartın doğal bitki örtüsü içinde yer almaktadır. Laurus nobilis L. bitkisinin yaprak ve meyveleri parfümeri, gıda, ilaç, sabun ve kimya sanayiinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda Bartın yöre halkının geçim kaynağı olması ile de önem taşımaktadır. Günümüzde çevre bilincinin artması ile sürdürülebilirliğin sağlanması ve ekosistemin korunması ön plana çıkmıştır. Doğal bitki türlerinin kentsel peyzaj tasarımında kullanılması kentsel biyoçeşitliliğin ve kent kimliğinin sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır. Doğal bitki türleri iklimsel koşullara uyum açısından, daha az su ve bakım ihtiyacına sahip olmaları ile ekolojik ve ekonomik açıdan değerlidirler. Bu çalışmada, sürdürülebilir kentsel peyzaj tasarımında doğal bitki örtüsü kullanımının yararları, ekonomik değeri olan bitkilerin tasarıma entegrasyonu incelenmiştir. Bu kapsamda Laurus nobilis L. bitkisinin dendrolojik özellikleri, kentsel peyzaj tasarımında Laurus nobilis L. bitkisinin kullanım alanları değerlendirilerek, estetik, ekolojik, ekonomik açıdan sağladığı avantajlar açısından yaygınlaştırılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bartın, Laurus nobilis L., Sürdürülebilir Kentsel Peyzaj, Kentsel Biyoçeşitlilik 


Keywords: