BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gamze ATAY, Altay ÇOLAK
BAUHAUS'UN KURAMSAL YAKLAŞIMININ MİMARİ TASARIM STÜDYOLARINA YANSIMASI: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
 
Tasarım Stüdyoları, mimarlık eğitiminin ana karakteridir. Sanat ve tasarım eğitimi için kullanılan stüdyolar, mimarlık programı çerçevesinde öğrencilerin ve eğitmenlerin buluştuğu en dinamik alanlardır. Tarihsel sürece bakıldığında günümüz modern mimarlık eğitimi, 1919 yılında sanat akademisi ile uygulamalı sanat okulunun birleşiminden doğan Bauhaus anlayışına kadar uzanmaktadır. Bauhaus stüdyoları, tasarım problemlerinin ele alındığı, tartışıldığı, cevaplar arandığı üretim ve etkileşim mekânlarıdır. Bu çalışma Bauhaus anlayışının kavramsal iz düşümlerinin, yapılacak olan Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tasarım stüdyolarının fiziksel mekanına ışık tutabilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda Bauhaus ile ilgili söylemler odağa alınmış ve nitel okumalar yapılmıştır. İrdelenecek söylemler, Bauhaus’un kurucusu Walter Gropius’un manifestoları ile sınırlandırılmış ve analiz için bilgisayar destekli MAXQDA programı araç olarak kullanılmıştır. Nitel analizler neticesinde nicel anlamda ön plana çıkan ve Bauhaus kültürünü tariflediği düşünülen kavramlar, Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi stüdyo tasarımlarının alt yapısını oluşturmuştur. Bu kavramlar üzerinden fiziksel mekânların üretilmesi, mimari anlamda söylem ile pratiğin ilişkilendirilmesi açısından önemli bir yaklaşımdır. Sonuç olarak, Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri ve eğitmenleri için tasarlanan bu stüdyoların temel çizgilerini, Bauhaus kuramsal yaklaşımlarından elde edilen kavramlar oluşturmuştur. Tasarımın bütününde ise sosyal iletişim ve paylaşım kavramları sürecin tamamlayıcı unsuru olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda tasarım stüdyolarının, kullanıcılar üzerinde aidiyet duygusunu geliştirebileceği ve bunun da eğitim sürecine olumlu yansıyacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık Eğitimi, Bauhaus, Mimari Tasarım Stüdyosu. 


Keywords: