BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşegül AKSU, Hasan YILMAZ, Sevgi YILMAZ
BİNA YÖNLENDİRMESİNİN TERMAL KONFOR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ERZURUM KENTİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
 
Planlama kriterlerine uygun olmayan kentleşme modelleri insanların yaşam kalitesini büyük oranda düşürmektedir. Buna bağlı olarak kentsel iklim bilgisinin kentsel planlama uygulamalarına aktarılmasındaki ilgi ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için azaltma stratejilerinin geliştirilmesi son yıllarda önem kazanmıştır. Günümüzde kentleşmenin artmasının sonuçlarından biri olan kentsel ısı adası etkisinin azaltılması ve kentsel termal konforun artırılması için bitki örtüsünün ve uygun kentsel geometrinin kullanılması çok ümit vericidir. Bu araştırma, kentsel geometriyi baz alarak, bina yönlendirmelerinin/ bina yerleşim konumunun yıl boyu çevre termal konforuna etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışma alanı olarak, Erzurum’da kentsel dönüşüme giren ve eski bir mahalle olan Dağ mahallesi seçilmiştir. Analizler bu mahallede bulunan 50×80 m ölçülerindeki alan için yapılmıştır. Öneri olarak alanda bulunan binaların yönleri değiştirilmiştir. ENVI-met 4.3.2 modeli alanın mevcut ve öneri durumlarını analiz etmek için kullanılmıştır. Araştırma mevcut binaların iklim verileri ile mevcut bina yönlerinin değiştirilmesi durumunda ortaya çıkacak iklim verilerinin termal konfor açısından karşılaştırılması ile yürütülmüştür. Çalışmada Temmuz ayının en sıcak günü olarak 12 Temmuz ve Şubat ayının soğuk günü olarak 2 Şubat belirlenmiş ve bu günlerin 24 saatlik meteoroloji verileri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda bina yönünün termal konfora etki ettiği belirlenmiştir. Yaz ve kış ayları için doğu yönünde konumlanmış binaların termal konfor açısından dış mekan koşullarına olumlu yönde etki ettiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Termal konfor, ENVI-met, Bina yönlendirmesi, Erzurum 


Keywords: