BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cengiz TAVŞAN, Ayşegül ÇELENK
BİYO-DİJİTAL TASARIM VE FORM İLİŞKİSİ
 
Giriş: Günümüz dünyası hızlı bir değişim geçirmekte ve sanal bilgi ve gelişimlerden etkilenmektedir. Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik alanların değişimi mimarlık disiplinini de etkilemektedir. Tarih boyunca sorunlara çözüm bulan mimarlık, değişen toplumsal yapının ihtiyacını da karşılama amacındadır. Bu değişimlerle mimarlık, diğer disiplinlerin de mimarlıkla daha çok ilişkilendirilip geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Özellikle bilim ve teknolojinin hızla gelişimi, mimari tasarım sürecinin etkilendiğini görürüz. Gelecek mimarisinin düşünsel alt yapısının gerçekleşmesine olanak sağlayan bu gelişim, sorunlara çözüm arama yardımıyla form anlayışına da yenilik katmıştır. Disiplinler arası ilişkiler kurulması, özellikle mimarlıkta doğal sistemlerin önemini arttırmıştır. Teknoloji gibi disiplinler doğal sistemlerin daha iyi algılanabilmesi ve kullanılabilmesine olanak sağlayarak tasarımcı ve araştırmacıları yeni kavram ve çözümlere yöneltmiştir. Bu gelişim doğrultusunda; farklı tasarım yaklaşımları, yeni mekansal düzenlemeler ve tartışmalara imkan yaratmıştır. Gelecek mimarisindeki düşünsel üretimi içeren mimari tasarımların; doğa bilimleri ve teknoloji gibi disipliner ilişkilerin mimarlıkla bütünleşmesi “biyo-dijital tasarım” kavramını ortaya çıkarmıştır. Biyo-dijital tasarım; geleceğe yönelik yapılacak olan çalışmalarda problemlerin giderilmesi ve sürdürülebilir yaşamın sağlanabilmesi için mimari çözümleri dijital ortamda maksimum verim elde edecek şekilde alternatif tasarımlar oluşturulmaktadır. Bu bağlamda çevreye zarar vermeden, esnek çözümlerin oluşturulabilmesi için biyo-dijital tasarım önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda malzeme, yapım teknikleri ve analiz yöntemlerinin çeşitlenmesi ile de mimari çözümlemelere zenginlik katmaktadır. Biyo-dijital tasarım, bu sebeple gerekli ve geliştirilebilir bir tasarım çeşidi olmaktadır. Bu çalışmada, mimari yaklaşımları incelemek için tasarlanmış mimari projelerin form oluşumu ve çözümlenmeleri yapılarak; hangi biyolojik özellik ve dijital görselleştirme ve analiz araçları kullanıldığı irdelenip, mimari tasarım süreci içerisindeki ilişkileri araştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Biyo-Dijital Tasarım, Gelecek Mimarisi, Form 


Keywords: