BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe İpek ERGENE
BOŞ ZAMAN KAVRAMI BAĞLAMINDA HAFTA SONU EVLERİ MEKAN TASARIMININ ÖRNEK EV ÜZERİNDEN ANALİZİ
 
Küreselleşme ile birlikte tüketim başlığı altında, hayatımızın birçok alanında etkisi hissedilen değişiklikler, “boş zaman” kavramına da yeni anlamlar yüklemektedir. Boş zaman kavramı dahilinde yapılacaklar, artık bireyin kendi özgür taleplerinin ötesine geçerek, tüketim araçları ile entegre hale gelmiş birçok tüketim mekanı, bireyi yoldan çıkaran aynı zamanda da farklı bir yaşam deneyimi sunan unsurlardan biri haline gelmektedir. Boş zaman kavramında yaşanan bu değişim, ev içinde de kendini göstermektedir. Ev içinde geçirilecek sürede etkili olan tüketim araçları; evin ihtiyacı çerçevesinde alınan tüketim ürün ve nesneleri vb. tüketimi destekleyen öğeler ile varlığını ortaya koymaktadır. Günümüzde bireylerin hafta içindeki yoğun çalışma tempolarından dolayı; bu zaman diliminin dışında kalan ve iş yoğunluğunun azaldığı hafta sonlarında kendilerine bir boşluk yaratma ihtiyacı sonucu boş zaman etkinlikleri ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda birçok kurumun pazarlama becerisi ile bu zaman dilimlerinin maddi ve manevi bir kazanca dönüşmesi sonucunu karşımıza çıkmaktadır. Çoğunlukla sosyo-ekonomik seviyesi daha üst düzeyde olan bireylerin hafta içi sabit olarak zaman geçirdiği evlerinden çıkıp, hafta sonu farklı bir mekanda bulunma isteğinin meydana getirdiği, boş zaman ve dinlenme işlevinin yerine getirilebildiği “hafta sonu evleri”, çalışmanın örneklem mekanını oluşturmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada, boş zaman kavramı hakkında genel bilgi verilmesi ve örnek bir hafta sonu evi üzerinden mekan tasarımının analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Boş zaman kavramı, Hafta sonu evleri, Mekan tasarımı 


Keywords: