BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Göknur SÖZÜNERİ
BURSA RAYLI SİSTEMLERİNDE KULLANILAN YÖNLENDİRME LEVHALARI İNCELEMESİ
 
Çevreyi yapılandırmak ve tanımlamak, bütün haraketli canlılar için çok önemli bir yetenektir. Bunu yapabilmek için çok çeşitli ipuçlar kullanır: renk, biçim, haraket, ışığın polarması gibi görsel duyumlardan olduğu kadar koku, ses, dokunma, devinduyum, yerçekimi hatta manyetik alanlar ve elektirik gibi diğer uyarıcılardan da yararlanır. Bir deniz kırlangıcının göçünden bu kayanın mikro-topografyasında bir deniz saylangozunun yol almaya çalışmasına kadar yön bulmaya dair bütün bu teknikler açıklanmış ve önemli literatürde geniş yer bulmuştur (Lynch, 2019, S:3-4). Günümüzün kalabalık metropol kentlerinde yaşamın karmaşık olduğu dönemde yaşamın kalitesini korumak ve bir sistem kurma zorunluluğu getirmiştir. Ulaşım kanalların çoğalması ile birlikte mimarlık, mühendislik kadar grafik tasarım bilgisinede ihtiyaç doğmuştur. Bu bağlamda grafik tasarım önemli kollarından biri olan bilgilendirme ve yönlendirme tasarımlarına ihtiyaç doğmuştur. Bursa’da ilk kez 1892’de resmi olarak, yıllarca Bursa’nın İstanbul ve Avrupa’yla ulaşım ve ticaret açısından ilişkisini sağlayan, Bursa - Mudanya tren hattı işletmeye açılmıştır. Tren seferleri 1948’de ekonomik durumlarından dolayı hizmete durdurulmuştur. 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren karayolu ulaşımının önem kazanması nedeniyle, Bursa-Mudanya demiryolu hattının ülke ana ulaşım ağına bağlantısı gerçekleştirilememiş ve işletmeden kaldırılmıştır. Kent merkezini yakın bir ilçeyle bağlayan söz konusu tren hattı kısmen kentsel raylı ulaşıma örnektir. Günümüzde kullanılan raylı sistemin temelleri 08.07.1998 tarihinde başlanılmıştır ve 23.04.2002 tarihinde ilk yolcuları taşınmaya başlanmıştır. 2020 yılında ise Bursa’da kentsel raylı ulaşım hizmetinin ilk kez topluma sunulmaya başlamıştır. Yapılan hat zaman içinde çeşitli aşama ve etaplarda uzatılmıştır. Bu bildiri sunumu Bursa raylı sistemlerinde kullanılan yönlendirme tasarımlarını incelenmesini amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bursa, Raylı Sistem, Yönlendirme Levhaları, Bilgilendirme Tasarımı. 


Keywords: