BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra Nur ERDOĞAN
BUTİK OTEL YAPILARINDAKI İÇ MEKÂN TASARIMININ PANDEMI (COVID-19) KAPSAMINDA DEĞERLENDIRILMESI
 
2019 yılı sonu itibarıyla ortaya çıkan ve günümüzde halen tüm dünyayı etkileyeme devam eden Covid-19 salgını, salgının başladığı ilk günden itibaren birçok farklı sektörü etkilediği gibi konaklama sektörünü de doğrudan etkilemektedir. Covid-19 virüsünün tüm dünyaya yayılması ile birlikte pandemi sürecinde kullanıcılar, konutları dışındaki mekânlarda konaklamaktan çekinmektedir. Bu nedenle konaklama yapılarının iç mekânlarında salgın süresince çeşitli önlemler alınması ve kullanıcıya güvende olduğu hissinin verilmesi önem teşkil etmektedir. Bu çalışmada Covid-19 pandemi sürecinde diğer konaklama yapılarına göre daha fazla tercih edilen bir konaklama birimi olan butik otellerin iç mekânları ele alınmıştır. Çalışmanın amacı bu süreçte kullanıcıların pandemi üzerine endişeleri kapsamında butik otel yapılarının iç mekânlarını belirli başlıklar altında incelemektir. Çalışmada; butik otel iç mekânlarının başlıca iç ortam hava kalitesi, malzeme kalitesi ve dolaşım açısından ele alınmış ve kullanıcıların bu konudaki çekinceleri göz önünde bulundurularak birtakım çözüm önerileri getirilmiştir. Günümüzde halen etkileri devam eden Covid-19 pandemi süreci kapsamında butik otellerin iç mekânları belirlenen başlıklar altında analiz edilmiş ve bu süreçte butik otellerin iç mekânlarının tercih edilebilirliği üzerine veriler toplanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırma sonucunda elde edilen verilerle, pandemi sürecinde bu mekânlara benzer şekilde hizmet sunan konaklama yapılarını tercih eden kullanıcılar için butik otel yapılarının iç mekânlarına dair tespitler ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İç Mekan Tasarımı, Butik Otel Tasarımı, Pandemi Endişesi, Hava Kalitesi, Malzeme Kalitesi, Dolaşım. 


Keywords: