BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İsmail ERGEN
BÜTÜNLEŞİK DİJİTAL TASARIMIN OYUN VE METAVERSE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Yapay zekânın oyun ve grafik tasarımını nasıl etkilediği ve gelecekte tasarım dünyasını nasıl yönlendireceği bir tasarımcının aklındaki önemli sorulardan bir tanesidir. Yapay zekâ kavramı gelişen teknolojiler ile tasarım dünyasında daha önemli bir rol almaktadır. Bu gelişim şu anda erken bir aşamadır ama gelecekte tasarım dünyasında çok daha aktif bir rol alacaktır. Yapay zekanın şu anda logo tasarımında, internet sitesi yapımında, kullandığımız grafik tasarım programlarında kullanılıyor olsa da henüz piyasa içinde hayal edildiği kadar aktif rol almamaktadır. Yapay zekanın etkisinin tasarımcı kavramını nasıl evrimleştireceği ve yeni oluşturduğu kavramları inceleyerek “Bütünleşik Grafik Tasarım “kavramını bulduk. Amaçlarından biri de gelecek için önem arz eden bazı sorunların yanıtını aramaktır; (i) Tecrübe transferi: Tasarımcının yıllar içerisinde tecrübe ettiği deneme yanılmaların, müşteriye yönelik çıkarımların, yeni nesil tasarım teknolojisi ve otomasyonla kısa sürede çok daha tecrübesiz birine aktarılabilir mi? (ii) Grafik dizayn tüketiciliği: Teknolojideki değişim ve sosyal medyanın etkinliği ile grafik tasarımı ihtiyacı artmış tasarımcının yetişemeyeceği ve adaptasyonun güçleştiği bir durum oluşturmuştur. Örneğin, 1979’larda elle sayılabilecek kadar bilgisayar oyunu varken şimdilerde binlerce hatta yüzbinlerce bilgisayar oyununa rastlanmakta ve oyunun her parçasında grafik tasarımı gerekmektedir. Bu nedenle otomasyon ve yapay zekâ, bu gibi ihtiyaçtan doğan tasarımı karşılamakta yeterli olacak mı? Bu Grafik dizaynın bitişimi yeniden doğuşunu mu anlatmakta? Ve en son olarak, dijital tasarımın gelecekteki yönü “Metaverse”, “sanal gerçeklik (VR)”,vb konularına nasıl etki edecektir?

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Oyun Tasarımı, Grafik Tasarım, Metaverse, NFT 


Keywords: