BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra AKYILDIZ, Gökçe Tuna TAYGUN
ÇAĞDAŞ AHŞAP HİBRİT YAPIM SİSTEMLERİNİN YAPI BİYOLOJİSİ BAĞLAMINDA İÇ MEKAN İKLİMLENDİRMESİNE ETKİLERİNİN İRDELENMESİ
 
İnsanın en temel ihtiyaçlarından birisi barınmadır. Yapılar, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanıp üretilen yapma çevrelerdir. Yapıların amacı, insanı dış etkilerden koruyarak yaşamını güvenli ve sağlıklı bir şekilde devam ettirmesini sağlamaktır. İç ve dış olumsuz etkenler nedeniyle kullanıcısının gereksinmelerini karşılayamayan yapılar, kullanıcılarda çeşitli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Yapı ile insan arasındaki ilişki ve yapının insan ve doğal çevre üzerindeki etkileri yapı biyolojisi adı altında incelenmiştir. Geçmişte yapı inşası konusunda yetersiz kalan ahşap yapı malzemeleri ve ahşap yapım sistemleri, günümüz teknolojisinde geliştirilerek dünyada önemli bir çağdaş yapı malzemesi haline gelmiştir. Teknolojik gelişmelerle birlikte geliştirilen endüstriyel ahşap malzemelerin tek başına, birlikte veya betonarme-çelik gibi diğer yapı malzemeleriyle kullanılmasıyla birlikte çağdaş ahşap yapım sistemleri ortaya çıkmıştır. Hammaddesinin doğada yenilenebilir bir kaynak olarak bulunması ve çevre dostu bir malzeme olması, ahşabın ve ahşap yapım sistemlerinin günümüzde kullanımının hızla yaygınlaşmasına yol açmıştır. Çağdaş ahşap yapım sistemleri ile malzemelerin tekil kısıtlamaları aşılırken, kaynakları daha verimli tüketen, çevre dostu, sürdürülebilir ve daha sağlıklı ortam koşulları sunan yapılar inşa edilebilmektedir. Bu sağlıklı iç ve dış ortam koşullarının oluşmasında en önemli faktör iç mekan ikliminin iyileştirilmesi ve çevrenin korunmasıdır. İç mekan iklimi; mekanın hava kalitesine, nem miktarına, sıcaklığına bağlıdır. Mekanda kullanılan malzeme bu iklimin oluşmasında en önemli etkendir. Farklı malzeme katmanlarından oluşan her yapı elemanın bir ısıl geçirgenlik değeri bulunmaktadır. Yapı malzemelerinin ısı geçirgenlik değerleri iç mekan konforu açısından oldukça önemli bir göreve sahiptir. Çalışma kapsamında tasarlanan bir ofis yapısının duvar katmanlarının ısıl geçirgenlik değerlerini kullanarak SimRoom simülasyon yazılımı aracılığı ile iç mekan konforuna etkileri bağlamında incelemesi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yapı biyolojisi, sağlıklı iç mekan iklimi, sağlıklı yapı, çevre dostu tasarım, çağdaş ahşap hibrit sistemler, çağdaş ahşap sistemler 


Keywords: