BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dide AKDAĞ SATIR
ÇAĞDAŞ SANAT MÜZELERİNİN WEB ARAYÜZ TASARIMLARININ GRAFİK TASARIM İLKELERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Hızla gelişen dijitalleşmenin teknolojik yeniliklerini kullanan kurumlardan biri de çağdaş sanat müzeleridir. Tarihsel süreç içerisinde değişen, etkileşim oluşturan çağdaş sanat müzelerinin, kurumsal beklentilerinin gerçekleşebilmesi ve iletilerinin hedef kitlelerine ulaşabilmesi için, kullanıcı arayüz tasarımı önem taşımaktadır. Çağımızda çağdaş sanat müze deneyiminin değişimi, sanatçıların ve eserlerinin izleyicilerle buluşturulmasında aracı olan web arayüz tasarımlarını da etkilemiştir. Bu çalışmada dünyanın önde gelen çağdaş sanat müzelerinden seçilen web arayüz tasarımları, grafik tasarım ilkeleri ekseninde değerlendirilmeye çalışılmıştır. İyi tasarlanmış bir kullanım, erişim ve etkileşimin hızlı sağlandığı bir arayüz ile izleyici ve takipçi deneyiminin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Çağdaş sanat müzelerinin başarılı bir web arayüz tasarımına sahip olması için grafik tasarım ilkeleri bağlamında değerlendirme yapılarak farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat Müzeleri, Web Arayüz Tasarımı, Grafik Tasarım. THE EVALUATION OF THE USER INTERFACE DESIGN OF CONTEMPORARY ART MUSEUMS IN THE CONTEXT OF GRAPHIC DESIGN Abstract: One of the institutions which uses the technological innovations of rapid digitalisation is art museums. User interface bears utmost importance for art museums which change in time and creates interactive relation in order to meet corporate requirements and tomake messages reach the target group. In our age the alteration of the experiencing contemporary art museums has affected the interface design which is a means of enabling artists and their works of art reach the audience. In this study, interface designs which are chosen from world’s leading contemporary art museums are intended to be evaluated in the axis of graphic design. It is targeted to improve audience and follower experience via well designed interface which provides quick use, access and interaction. It is also aimed to raise awareness by making description with the help of question-answer method which is prepared on what contemporary art museums need to have for a successful user interface. Key Words: Contemporary Art Museums, Web Interface Design, Graphic Design

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat Müzeleri, Web Arayüz Tasarımı, Grafik Tasarım. 


Keywords: