BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra KEHAN, Okan YILMAZ
ÇANAKKALE İL AYVACIK İLÇESİ ÖZELİNDE EKOTURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
 
Ekoturizm; doğaya saygılı bir biçimde yerel halkın ekonomisine katkı sağlayan bir turizm çeşididir. Mevcut tarihi doku göz önünde bulundurularak oluşturulacak bir ekoturizm yerel halkın refahını sağlayacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Ülkemiz; fauna-flora çeşitliliği, su varlığı bakımından oldukça zengin olduğundan dolayı çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu sebeple gastronomiden sosyokültürel faaliyetlere kadar farklı toplumların yaşayışlarına, doğayla etkileşimlerine şahit olmuştur. Çanakkale ili; endemik bitki türlerini barındıran geniş biyolojik çeşitliliğe sahip, önemli tarımsal üretimlerin gerçekleştirildiği bir şehirdir(Çanakkale domatesi, kapya biberi, hayvancılık). Uygun ekolojisiyle hayvancılık faaliyetleri verimli biçimde sürdürülebildiğinden süt ve süt ürünlerinde gelişmiş gıda işleyişine sahiptir(Ezine Peyniri). Ülkemizde genelinde koruma altında olan zeytin ağacını florasında barındırdığından bitkisel yağ ve çeşitli kozmetik ürünleri üretimini de yerel ve kurumsal olarak bünyesine katmıştır. Bunların yanında Çanakkale; ülkemiz ve dünya için önemli bir tarihi konumda yer aldığından dolayı tarih öncesi çağlardaki toplumların kültür ürünleri, antik medeniyetlerin şehirleşmeleri gibi olguları barındırmaktadır. Çanakkale; çeşitli milletlerin kültürel yansımalarıyla oluşmuş tarihi kalıntılar (yerleşim yerleri, ibadethaneler, amfi tiyatrolar vs.) barındırması, geniş yelpazeli tarımsal ürün varlığı ve floradaki çeşitliliği, kolay sulanabilir tarımsal arazi varlığı, coğrafi konumu sayesinde su ürünleri çeşitliliği, hayvancılık faaliyetlerinin aktif gerçekleştirilebilmesi, rakımının düşüklüğü sebebiyle ulaşımın(deniz, kara vs.) kolay olması gibi sebeplerle ekoturizm açısından yüksek potansiyele sahiptir. Bu çalışma kapsamında Çanakkale Ayvacık özelinde ekoturizm potansiyeli belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla bölgedeki yerel halk ve yetkililerle görüşmeler yapılmıştır. Aynı zamanda arazi çalışmaları ve envanter analiz çalışmaları yapılarak ekoturizm potansiyeli belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda önemli bir ekoturizm potansiyeli belirlenerek bu potansiyelin geliştirilmesine yönelik öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Ekoturizm Potansiyeli, Ayvacık 


Keywords: