BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özlem Gönül ALTAY, Kürşad DEMİREL
ÇANAKKALE İLİ ESENLER BARIŞ KEDİ PARKININ SULAMA SİSTEMİNİN TASARIMI
 
Son zamanlarda yeryüzündeki ve yer altındaki su kaynaklarının azalmasıyla birlikte su kullanımı, tasarrufu ve yönetiminin önemi büyük oranda artmıştır. Peyzaj alanlarında genellikle görsellik ön planda olduğu için bitkilere uygulanan sulamalara gerekli özen gösterilmemektedir. Başka bir ifadeyle, yapılan uygulamalarda mevcut su kaynağı, alan, bitkiler ve toprağa dikkat edilmeksizin, ve su ihtiyacı göz önüne alınmadan tasarım yapılmaktadır. Alana uygun sulama projeleri yapılmaması sonucunda uygulanan sulama nedeniyle ya bitkilerin su ihtiyacı karşılanmamakta ya da çok fazla su israfı yapılmaktadır. Her alanda kullandığımız su kaynaklarının peyzaj alanlarında da doğru kullanılması son derece önemlidir. İnsan hayatına her anlamda katkı sağlayan bitkilere ihtiyacı olan su doğru miktarlarda ve uygun şartlarda verilmelidir. Bunun için alana ve bitkilere ihtiyacı olan su, doğru hesaplamalar sonucu yapılacak tasarımların bir an önce hayata geçirilmesiyle verilmelidir. Doğru tasarlanmış ve tüm hesapları doğru yapılmış sulama sistem tasarımı projeleri ile uygun ya da hiç projelendirilmemiş alanlarda var olan su israfının, dolayısı ile ileride meydana gelebilecek su sıkıntısının ve bitki kayıplarının önüne geçilmiş olacaktır. Bu çalışmada, Çanakkale İli sınırları içerisinden seçilen Esenler Barış Kedi Parkı’nın sulama sisteminin incelenmesi ve varsa eksiklerinin giderilmesiyle ilgili bilgilere yer verilecektir. Belirlenen eksiklere göre hesaplamalar ve gerekli olan çalışmalar yapılıp peyzaj alanına uygun proje çizilecek ve mevcut sulama sistemi ile kıyaslanacaktır. Proje sonucunda elde edilecek veriler ve çalışmalar, Çanakkale İli ve diğer şehirlerde planlanacak peyzaj alanları için örnek bir çalışma olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj, Sulama, Tasarım, Çanakkale, Esenler Barış Kedi Parkı 


Keywords: