BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Abdullah KELKİT, Alper SAĞLIK, Yavuz ALKAN
ÇANAKKALE MERKEZ KEPEZ TOKİ KONUTLARI DIŞ MEKAN KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
 
Öz: Ülkemizde kurulduğu günden bugüne farklı şehirlerde özellikle dar ve orta gelirli insanlara yönelik nitelikli ve kaliteli konut ve sosyal donatı projeleri geliştirmeyi ve konforlu yaşam alanları oluşturmaya yönelik uygulamaları hedefleyen TOKİ, konut ihtiyacına yönelik önemli adımlar atmaktadır. Ülkemiz nüfusunun ve de özellikle kentsel nüfusun hızla arttığı günümüzde nitelikli konut ihtiyacı da beraberinde artmaya başlamıştır. Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik planlamalar yapılırken nüfusun teknik altyapı, sosyal donatı, rekreasyon vb mekan ihtiyaçlarının bütüncül olarak planlandığı bir toplu konut modeline ihtiyaç duyulmaktadır. Bu model, konut ve dış mekan alan kullanımlarının ekolojik odaklı ve mekânsal kurgunun iyi yapıldığı bir planlamayı ve bu çerçevede yapılan uygulamaları kapsamaktadır. Bu çalışma, Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) Çanakkale Merkez Kepez Beldesi’nde 2008 yılında yapımına başlanan ve 2009 yılında tamamlanan, 48 Blok ve 960 konuttan oluşan ve içinde ticaret merkezi, sağlık ocağı, lise, ilköğretim okulu, anaokulu, cami, belediye hizmet binası, rekreasyon alanlarının bulunduğu yaklaşık 250 da.lık bir alana yayılan toplu konut alanında yürütülmüştür. Bu kapsamda, mevcut altyapının tespitine yönelik arazi çalışmaları yapılmış, mekânsal kullanımlar ve bunların alan içindeki dağılımları, yeterlikleri incelenmiştir. Buna göre; toplu konut alanında yeşil alan miktarının yeterli ancak bakım ve onarımının eksik olduğu, donatı eleman eksikliği, rekreasyonel etkinlikler için yeteri miktarda alan ayrılmadığı, bitkilendirmede yanlış bitki seçimleri ve uygulamalar yapıldığı belirlenmiştir. Mevcut otopark sayısının talepleri karşılayabilecek sayıda olduğu tespit edilmiştir. Bilgilendirme ve yönlendirme levhaları da yetersiz bulunmuştur. Çalışmada, toplu konut alanında dış mekan alan kullanımlarının mevcut fiziki altyapısının geliştirilmesine yönelik planlama ve tasarım önerileri getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alan Kullanımı, Çanakkale, Rekreasyon, TOKİ, Toplu Konut 


Keywords: