BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yavuz ALKAN, Elif SAĞLIK
ÇANAKKALE TERZİOĞLU YERLEŞKESİNE SINIR ORMANLIK ALANDA EKOTURİZM KULLANIM POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Çanakkale kentinin güneyindeki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yerleşkesine bitişik olan, 107-204 m ler arasında değişen yüksekliklere sahip ve 40o 06I 36II, 40o 06I 06II kuzey paralelleri ile 26o 25I 08II, 26o 25I 49II doğu meridyenleri arasında yer alan Araştırma alanının, doğal zenginliği, tarihi, kültürel ve tahrip edilmemiş doğal yapısıyla ekoturizme açılabilecek yönlerini keşfetmek, bu kapsamda yapılacak alt-üst yapı çalışmalarıyla servis edilebilecek ekoturizm formatlarının tanıtımını sağlamak, bölgeye önemli katkılar sağlayabilecektir. Bu çalışmada alandaki mevcut potansiyelin, bölgesel düzeyde turizme kaynak oluşturan doğal, tarihi ve kültürel potansiyeli ile alana uygun turizm aktivitelerine (tırmanma, koşu, trekking/doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, bisiklet, kamp-karavan, Seyir Terası, Gözlem kulesi, Teleferik ve Telesiyej turizmi, yaban hayatı gözlemciliği, akarsu, tarımsal flora, gibi) kaynak teşkil edebilecek değerler yönünden sınıflandırılması ve bilinçli kullanıma yönelik stratejilerin belirlenmesi, Swot Analizi Yöntemi ile ortaya konulmaya çalışılmış; keza, alana ve yakın çevresine olan sosyal, kültürel ve ekonomik etkilerinin araştırılması hedeflenmiş olup, yöntem gereği, amaca uygun olarak hazırlanan ve değerlendirmeleri yapılan alanın, ekoturizm potansiyelini belirleme noktasında, etkili olduğu düşünülen güçlü ve zayıf yönleri ile tehdit ve fırsatları gibi etkenler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu etkenler dikkate alınarak alanın mevcut güçlü yönleri ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanılabilecek, tehdit ve zayıf yönlerin etkisini en aza indirgeyebilecek plan ve öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm Potansiyeli, Doğal-Kültürel Değerler, Çanakkale 


Keywords: