BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa Enes GÜLMEZ
ÇİFT İŞLEVLİ MALZEME OLARAK MİMARİ TASARIMDA ŞEFFAF BETONUN KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
Beton, günümüzde özellikle yapı sektörü olmak üzere bir çok sektörün önemli bir bileşenidir. Son yüzyılda teknolojinin daha da ilerlemesi farklı beton türlerinin ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Bu beton türlerinden birisi de ‘’Şeffaf beton’’ dur. Şeffaf beton, içerisinde gömülü hafif optik elemanlar sayesinde ışığı iletme özelliklerine sahip, beton esaslı bir yapı malzemesidir. Enerji verimliliğinin maksimum düzeyde önemli olduğu günümüz koşullarında şeffaf beton bir çok alanda kullanılmaktadır. Bu kullanım tek işleve bağlı olmayıp birden fazla fonksiyonu karşıladığı için çok işlevli öğe olarak karşımıza çıkmaktadır. Şeffaf betonun yapılarda çok farklı alanlarda kullanımı ile ışığı geçirerek yapıların enerji verimliliğine büyük katkı sağladığı görülmektedir. Işığın geçişine olanak sağlayan şeffaf beton yapılarda enerji verimliliğinin yanı sıra insan ve mekan arasında bağlantı kurmamıza yardımcı olan bir araç vazifesini üstlenir. Şeffaf beton sadece bir yapı malzemesi değil aynı zamanda mimar ve tasarımcıların önemli bir ifade aracıdır ve kullanıldığı noktalarda yalnızca tek bir fonksiyon sağlamamaktadır. Işıklandırılmış şehir mobilyaları, ara bölme elemanları, yazılı paneller, sabah ve akşam farklı etkiler verecek cephe elemanları gibi kullanım örnekleri bulunmaktadır. Şeffaf betonun kullanım alanlarının çeşitliliğinin fazla olmasının başlıca nedeni kullanıldığı noktada sadece tek işlevi yerine getirmesi değil çok fonksiyonlu kullanımının bulunmasıdır. Bu çalışmada şeffaf betonun (saydam beton) malzeme özelliklerinin araştırılmıştır ve postmodern üslup bağlamında çift işlevli kullanım alanları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Şeffaf Beton, Çift İşlevlilik, Işık, Optik Fiber 


Keywords: