BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Defne DURSUN, Cansu GÜLER
ÇOCUK DUYARLI KENTSEL MEKÂN VE TASARIM
 
Giriş: Çocukların gelişiminde ve sosyalleşmesinde, içerisinde yaşanan ve etkileşim içinde olunan konut çevresi, mahalle, okul, park ve oyun alanları gibi kentsel mekânların büyük bir etkisi bulunmaktadır. Çocuk ve kent kavramlarını temel alan çalışmaların öne çıkan konuları çocuk dostu kent girişimleri, çocukların mekân kullanımları ve çocuğun okul ve ev arasındaki ulaşımı öne çıkmaktadır. Amaç: Bu çalışmada birer kentsel paydaş olan çocukların kentsel mekân kullanımları analiz edilmiştir. Bu değerlendirme kentsel mekânların çocuklar için daha yaşanılır tasarlanması için dünyada yapılmış çalışmalar ve uygulamalar bağlamında gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Bu amaçla, Erzurum’da seçilen alanlar (Dadaşkent ve Yıldızkent gibi yeni yerleşim alanlarına ek olarak eski bir yerleşim alanı olan Yunus Emre mahallesi) çocukların kentsel mekân kullanımları açısından değerlendirilmiştir. Sınırlılıklar: Bu tür çalışmalar kapsamında öncelikle çocuklarla yapılan görüşme ve çalıştaylar esas alınmaktadır ancak burada çocukları bir araya getirme olanaksızlığı nedeniyle gözleme ve plan analizlerine dayalı bir süreç izlenmiştir. Yöntem: Öncelikle kentsel mekân analizleri yapılarak çocukların aktif olarak kullandığı alanlar tespit edilmiştir. Sonrasında, bu alanların çocuklar tarafından yaz döneminde kullanım biçim ve yoğunlukları gözlemsel olarak incelenmiştir. Bulgular: Mevcut oyun alanlarının çocuk gelişimine sınırlı katkı yaptığı üç alanda da çocukların bu alanlara erişimi problemlidir. Kentin eski yerleşimlerinde çocuk oyun alanları oldukça kısıtlı iken, yeni gelişen bölgelerde yerel yönetimlerin oyun alanı yapımında daha duyarlı olduğu belirlenmiştir. Çocukların ciddi güvenlik tehditleri barındıran sokaklarda vakit geçirmek zorunda kaldığı görülmüştür. Sonuç: Büyük bir fırsat olarak değerlendirebileceğimiz kentsel dönüşüm projelerinde çocuk dostu mekân tasarımları öne çıkarılmalıdır. Böylece çocuklar üzerinde olumsuz etkiler bırakan kentsel çözümler tekrar edilmemiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel mekân, çocuk, kentsel tasarım, Erzurum 


Keywords: