BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra Gizem YILMAZ, Hatice AYATAÇ
COCUK MEKÂN ALGISININ ÖYKÜLEME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ : BAĞCILAR COCUK KORUMA MERKEZI ÖRNEĞİ
 
Çocukların gelişim gösterdikleri, sürekli iletişim ve etkileşim halinde bulundukları mekânlar fiziksel ve bilişsel gelişimlerinde önemli rol oynamaktadır. Gelişim psikolojisi çalışmalarına göre çocukların gelişim evreleri, gereksinim ve kazanımları çevre ile iletişimlerine bağlıdır. Yaşam şartlarına ve standartlarına bağlı olarak çocukların gelişim gösterdikleri mekânlar farklılık göstermektedir. Ailelerin ekonomik durumu, eğitim seviyesi ve mekânsal kalitesi gibi sıralanabilecek pek çok değişken çocukların konforlu gelişimi için önem taşımaktadır ancak ülkemizde her çocuk sağlıklı bir aile ve çevre ilişkisi içerisinde gelişimini tamamlayamamaktadır. Çalışma kapsamında göç, ekonomik durum vb. çeşitli nedenlerle eğitim ve sosyal gelişim alanlarında çocuklara destek olmak adına çalışmalar yürüten, Türk Kızılay Avrupa Yakası Çocuk Koruma Merkezi’nde, 7-11 ve 11-15 yaş gruplarında çocuklarla çalışılmıştır. Çocukların eğitim ve oyun amaçlı bulundukları koruma merkezine dair algılarının ve beklentilerinin ölçülebilmesi adına öyküleme yöntemine başvurulmuştur. Çalışma sırasında öyküleme yöntemi ile hayal güçleri açığa çıkarılmaya çalışılan çocuklar, çalışmanın ikinci etabı olan modelleme aşamasında hayallerini temsil etmeye çalışmışlardır. Çocukların mekâna dair algısında bahçe, park, arkadaşlık ve su kavramlarını sıklıkla kullandıkları tespit edilmiştir. Çocukların üzerinde durdukları anahtar kelimelere bağlı olarak bulundukları mekândan beklentileri ve öneri mekân kurgusu mimari ölçekte temsil edilmiştir. Bildiri çocuk mekân algısı çalışmalarına öyküleme yöntemi ile farklı bir değerlendirme ve yorum sunabilecektir. (Bu çalışma birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığındaki yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Türk Kızılay Çocuk Koruma Merkezi, Öyküleme, Maket Çalışması, Öneri Mimari Plan 


Keywords: