BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeki ÇİZMECİOĞLU
ÇOCUKLAR İÇİN BİLİMSEL VE EĞİTİCİ OYUNCAK TASARIMI
 
İnsan yetiştirme faaliyeti olarak tanımlanan eğitimin sadece okullarda değil, “Ağaç yaş iken eğilir.” atasözünde kısaca ifade edildiği gibi okul öncesi çağda ailede küçük yaşlardan itibaren başladığı günümüz modern eğitimcileri tarafından kabul edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, anne ve babalara çocuğuna sadece oyun ve eğlence ile oyalayan pahalı oyuncaklar satın almanın yerine, belli bir bilimsel gerçeği çocuğa öğretmek amacı ile çocuğun kendi oyuncağını ucuz ve sağlıklı malzemelerden bizzat çocuğun kendisinin tasarlama fikri gösterilecektir. Çocuk, tasarladığı oyuncak elemanlarını bir araya getirerek ve monte ederek işe yarar bir ürün yapmanın mutluluğunu yaşayacak ve özgüveni artacaktır. Tasarlanan oyuncak, hakiki alet ve vasıtanın minyatürü olup, eğlendirirken eğitici özelliğinden dolayı çocuğu gerçek hayata hazırlayacaktır. Çocuğun bu oyuncaklar ile yetenek ve ilgisinin küçük yaşta belirlenmesi, ileride çocuğun meslek seçiminde de yol gösterici olacaktır. Oyuncak ve eğitim araçlarının tasarımında teknik bilginin yanında eğitimin pedagojik, psikolojik, sosyal ve bilimsel yöntemlerinden faydalanılacaktır. Oyuncak ve eğitim araçları çocukların cinsiyet, yaş ve zeka seviyelerine uyumlu özellikte olacak, okul öncesi ve okul dönemlerini kapsayacaktır. Tasarımda elektronik ve internet ortamından yararlanılacak çizgi film, animasyon, elektronik oyun v.b. türden modern elektronik oyuncak ve eğitim araçları da geliştirilecektir. Bu çalışma sayesinde tasarımı yapılan oyuncaklarla çocuk ve gençlerin bilimsel ilgisinin küçük yaşlardan itibaren arttırılması ile geleceğin güçlü bilim ve meslek adamları yetiştirilerek ülkenin bilimsel, endüstriyel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Eğitimi, Oyuncak Tasarımı, Bilimsel Oyuncak, , Eğitim Araçları 


Keywords: