BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selcem BAYIR
ÇOK FONKSİYONLU AKILLI MOBİLYA TASARIMI: ÖĞRENCİ PROJESİ ÜZERİNDEN BİR STÜDYO DENEYİMİ
 
Türkiye’de özgün mobilya tasarımları 1950’li yıllarda başlamış ve 1960’lı yıllarda genç tasarımcılar çevresinde gelişme göstermeye devam etmiştir. Mobilya, tanım olarak incelendiğinde ise türlü amaçlara farklı fonksiyonlar yüklenerek kullanılan bir nesnedir. Bu tanımlamadan yola çıkarak işlevsel değeri ile mekânın kullanışlılığını etkileyen, estetik değeri ile de mekânın güzel ya da çirkin görünmesini, yaşadığımız veya çalıştığımız mekânların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam haline gelmesini sağlayan, kısaca estetik ve teknik detayların harmanlanarak ortaya çıkarıldığı bir üründür. Bu çalışma kapsamında ise bir öğrencinin mobilya tasarım projesi ve süreçleri incelenecektir. Proje kendine özgün olup tamamen form ve biçim üzerine oluşmaktadır. Biçimini değiştirmeden farklı yönlere çevrilerek yeni bir fonksiyon kazandırılması amaçlanmıştır. Sehpa, dergilik ve oturma elemanı (tabure) görevi gören bu mobilyanın böylelikle kullanıcıya pratik bir şekilde kullanım olanağı sağlaması düşünülmüştür. Tasarımda ki temel amaç sürdürülebilir olması ve bu sayede kullanıcıya farklı işlevler sunarak aynı zamanda şeklini ve doğal yapısını bozmayacak şekilde tasarlanmasıdır. Sonuç olarak, iç mimarlık öğrencisinin projesinden yola çıkarak hazırlanan bu çalışmanın, yenilik çıktıları üzerindeki etkisi mobilya tasarımı üzerinden değerlendirilecektir. Bu sayede projenin sürdürülebilir ve çok fonskiyonlu olarak düşünülmesi, tasarımda oluşan yenilik anlayışına katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte mobilya endüstrisi için bir çözüm önerisi sunarak birçok işlevi kendi bünyesinde bulunduran bu akıllı mobilya sayesinde alanlar daha verimli kullanılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Mobilya, Tasarım, İnovasyon, Yenilikçi Tasarım 


Keywords: