BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nejla AYDINOĞLU, Gözde AYDINOĞLU
COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ACİL SERVİS TASARIMI, ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ: NEDEN VE NASIL?
 
Yeni tip bir coronavirüs hastalığı(Covid-19) 2019’un Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve tüm dünyada ölümcül sonuçlara sebep olacak şekilde hızla yayılmıştır. Bu durum Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmiştir. Yıkıcı etkileri devam eden pandemi sürecinden en çok etkilenen kurumlardan biri sağlık kurumları ve özellikle onların acil ve yoğun bakım birimleridir. Covid-19, kapalı, sınırlı ve kalabalık bir alan olan acil servisleri en riskli alanlardan biri yapmaktadır. Virüsün bulaş hızı ile hastalığın morbidite ve mortalitesinin yüksek olması sağlık kurumlarında öncelikle acil birimlerin yükünü arttırmıştır. Covid 19 tanısı almamış şüpheli hastalar ile tanılanmış hastaların yönetimi ve diğer sağlık sorunlarıyla başvuran vakaların takip ve tedavi algoritmaları hayati önem oluşturmuştur. Pandemi yüküne cevap vermekte yetersiz kalan kısıtlı acil imkanları (mimari, insan gücü,malzeme vb.) yaşanan aksaklıklar sonucunda hızlı ve etkili çözümleri zorunlu kılmıştır. Hastane acillerinin enfekte ve enfekte olmayan hastalar için ayrı triaj bölümleri, ön triyaj, müşahede, resüsitasyon, ambulans ve imkan dahilinde görüntüleme alanları vb. olacak şekilde altyapılarını modifiye etmelerini gerektirmiştir. Acil servis biriminin mimari yapısı, klinik işleyişin maksimum verim ve yüksek kalitede yürütülebilmesi, hasta ve çalışan güvenliği gibi birçok konuda farklı alanları etkilemektedir. Tüm bu hizmetlerin organizasyonu ve yönetiminin insan hayatını kurtarmaya yönelik stratejik planlamalarla kesintisiz olarak yürütülmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemi sürecinde hastane acil servislerinin tasarımı, organizasyonu ve yönetim süreçlerinin incelenmesidir. Çalışmada Covid-19 sürecinde acil servislerin fiziksel ve vaka yönetimsel uygulamaları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Acil servis yönetimi, Tasarım 


Keywords: