BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yasemin GÖNÜLKIRMAZ
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE’DEKİ İÇ MEKAN TASARIMINA BAUHAUS’UN ETKİLERİ
 
1919 yılında Walter Gropius tarafından, Almanya’nın Weimar Kentinde kurulmuş olan Bauhaus sanat ve tasarım okulu, sanatı bir bütün olarak ele alır. Bu anlamda ortaya çıkan tasarım nesneleri disiplinler arası çalışmanın ürünüdür. Okul Ürettiği tasarım nesnelerinde, standart, gereksiz görülen her türlü süsten, gösterişten uzak, sade, hafif ve işlevsel olmasıyla modernizmin öncüsü olmuştur. Tasarımcıları birçok ülkeye yayılarak Bauhaus’un tasarım felsefesini yayma ve geliştirme ortamı yaratmışlardır. Bu Erken Cumhuriyet döneminde çağa uyum sağlamayı öngören Türkiye’yi de siyasal, kültürel ve sosyal birçok alanda etkilemiştir. Bu çalışmada, Bauhaus’un iç mekân anlayışının, Erken Cumhuriyet Döneminde (1923-1938) Türkiye ye yansıması nasıl olmuştur, sorusuna cevap arayacağız. Bu kapsamda, danışmanlığını Prof.Dr. M.Yalçın Özel’in yaptığı “Bauhaus’un Türkiye’deki İç Mekan Tasarımına Yansımaları” adlı tez çalışmamdan yararlanılacaktır. Bu bilgiler ışığında, Bauhaus’un iç mekan ve tasarım anlayışının, Türkiye’ye olan ilk yansımalarının gözlemlendiği erken Cumhuriyet dönemi iç mimari biçimlenişleri, karşılaştırmalı analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilecek, görseller eşliğinde sunum yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bauhaus, İç Mekan Tasarım, Modern, Modernizm 


Keywords: