BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Süphan Kaan ÇİFTÇİ, Sibel DEMİRARSLAN
CYBERPUNK FİLM ÖRNEKLEMİ BAĞLAMINDA TEKNOLOJİ VE MOBİLYA BİRLEŞİMLERİ
 
Cyberpunk bilim kurgu türü temelinde yüksek teknoloji düşük yaşam kalitesi fikrini barındırmaktadır. Tür, yakın gelecek öngörülerinde bulunurken hayatın her alanında yüksek teknolojinin var olacağını savunmaktadır. Yüksek teknoloji vurgusu yapılırken transhümanizm, cyborglar, yapay zekâ ön planda olmak üzere sanayi, inşaat, endüstri gibi alanlarda da yüksek teknoloji kullanımı görülmektedir. Cyberpunk’ı gerçekçi bilim kurgu türü yapan özelliklerinden en önemlisi gerçekleşme ihtimali yüksek olan teknolojik gelişmeleri kullanmasıdır. 1980’lerden günümüze kadar çok farklı değişim ve gelişim gösteren Cyberpunk öngörülerinde yer alan birçok teknolojinin hayata geçtiği bilinmektedir. Akıllı cihazlar, sanal gerçeklik, implantlar, yapay zekâ gibi teknolojiler günümüzde kullanılan ve Cyberpunk türünün öngördüğü önemli teknolojiler arasında yer almaktadır. Cyberpunk’ın yansıttığı yakın gelecekteki teknolojilerin, iç mekân ve mobilya tasarımını ciddi oranda geliştireceği ve değiştireceği söylenebilir. Fütürizm ve Hi-Tech üsluplarının mobilya tasarımlarında kullanımının artacağı ve teknolojinin, mobilyalarda tasarım, malzeme, işlevsellik ve üretim gibi alanlarda önemli bir kriter olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada Cyberpunk türü filmler arasından amaçlı örnekleme yöntemine göre seçilen altı film birden çok kez izlenmekte ve görsel göstergebilim metodu ile incelenmektedir. Yüksek teknolojinin yakın gelecekte mobilya tasarımlarına etkisi ve mobilyalara entegre olması üzerinde durulmakta ve geleceğin mobilya tasarımlarında öngörülen teknoloji kullanımı belirlenen örneklemler üzerinden açıklanmaktadır. Filmlerden alınan sahnelerin içerdiği mobilyaların, görünen teknolojik özellikleri belirlenmekte ve birbirleri ile karşılaştırılmaktadır. Çalışmanın sonucunda iç mimarlık disiplini üzerinden teknolojinin mobilyalar ile etkileşim öngörülerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cyberpunk, Teknoloji, Mobilya, Tasarım, Hi-Tech 


Keywords: