BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Süphan Kaan ÇİFTÇİ, Sibel DEMİRARSLAN
CYBERPUNK TÜRÜNDE KAOTİK İÇ MEKÂNLAR: THE ZERO THEOREM FİLM ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
 
Cyberpunk, distopik yakın gelecek öngörülerinde bulunan, karmaşanın, kaosun, düzensizliğin, eşitsizliğin hâkim olduğu yozlaşmış ve çürümüş bir dünya tasvir etmektedir. Bu gelecek öngörülerinde teknolojinin kararsız bir halde gelişmesi ile insanların yaşam kalitesinin düşmesi ana konu olarak ele alınmaktadır. Yüksek teknoloji vurgusu yapılırken dünyanın her alanda kaos içinde olması gelecek için ürkütücü senaryolar barındırmaktadır. Cyberpunk türündeki distopik ve kaos teması özellikle şehir görünümleri ve iç mekânlardaki düzensizlik ile anlatılmaktadır. Toplumun yaşayış biçimi, şehir ve sokak hayatında, konutlarda, iş yerlerinde kaotik mekânlar yaratarak vurgulanmaktadır. Çalışmada kaotik iç mekânlar olarak karmaşanın, kaosun ve düzensizliğin yer aldığı mekân organizasyonları incelenmektedir. Kaos kavramı ise bir fizik teorisi olan “kaos teorisi” olarak değil, günümüzde yaygın olarak kullanılan karmaşa ve karışıklık anlamlarında ele alınmaktadır. Bu bağlamda çalışmaya örneklem olarak seçilen sinema filmi “The Zero Theorem” kaotik iç mekânları barındıran Cyberpunk ve bilim kurgu türünün örneklerindendir. Film birden çok kez izlenerek verilerin elde edilmesi amacıyla alınan sahneler, görsel göstergebilim metodu kullanılarak incelenmekte ve Cyberpunk gelecek öngörülerinde yer alan iç mekânların kaos ve düzensizliğe hâkim olmasının sebepleri aranmaktadır. Bu iç mekânların kaotik düzeni nasıl oluşturduğu, mekânların işlevleri ve tasarımları incelenmektedir. Çalışmanın sonucunda kaotik mekânlara ve kaotik bir dünya düzenine vurgu yapan Cyberpunk türünün gelecek öngörülerinin gerçekleşme ihtimali ve olası mekân oluşumlarında etkisi üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cyberpunk, Mekân, Distopya, Kaos, Üslup 


Keywords: