BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kamile ÖZTÜRK KÖSENCİĞ , Mehtap ÖZBAYRAKTAR
DİJİTAL TASARIM VE DİJİTAL FABRİKASYON SÜREÇLERİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
 
Dijital tasarım ve fabrikasyon araçlarının icadı değilse de mimarlık pratiğinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla mimarlık teorik ve pratik anlamda dönüşmeye başlamıştır. Literatürde bu alanda yapılan çalışmalardan bir kısmı malzeme, biçim ve strüktürel anlamda yeni teknik ve uygulamalar önerirken bir kısmı da bu dönüşümün bilişsel etkilerini deneysel çalışmalar aracılığı ile analiz etmekte ve mimarlık eğitimine uyarlanması noktasında öneriler geliştirmektedir. Bu araştırmanın amacı ise; mimarlıkta dijital tasarım ve fabrikasyon süreçlerini bir bütün olarak ele alarak tasarım üretkenliğini etkileyen stratejileri tespit etmektedir. Araştırma dijital tasarım ve fabrikasyon süreçlerini içerik ve süreç odaklı olarak araştırılması için gerçekleştirilen deneysel atölye çalışmaları üzerine kurulmuştur. Araştırmada dijital tasarım ve üretim süreçlerindeki entegrasyonun, tasarım ortamının ve tasarımcının yazılım kullanım seviyesinin, tasarımcının süreçteki bilişsel stratejilerinin tasarım üretkenliğine etkisi gözlemlenmiştir. Bu çalışma kapsamında deneysel atölyelerden elde edilen ilk bulgular ve deneylar sırasında yapılan gözlemler paylaşılmıştır. Farklı seviyelerde yazılım bilgisine sahip tecrübeli ve tecrübesiz katılımcılar ile ayrı ayrı gerçekleştirilmiş ve tasarım süreçleri kayıt altına alınarak gözlemlenmiştir. Araştırma sırasında katılımcılardan farklı dijital tasarım ortamlarında aynı tasarım görevini yerine getirmeleri beklenmiştir. Ayrıca deneysel çalışmanın ardından atölye kurgusu, süresi, atölye sırasında uygulanan sesli düşünme yönteminin avantajları ve dezavantajlarını tespit etmek için katılımcılara bir anket uygulanmıştır. Bu çalışma dijital tasarım ve üretim süreçlerini birlikte ele almak bakımından özgün bir çalışmadır. İlk bulgular bu yöntemle tespit edilen tasarım sürecini olumlu ve olumsuz etkileyen tasarım stratejilerini tespit etmemize yaramıştır. Bu sonuçlar mimari tasarımda bilişim alanına oluşan teorik bilgi birikimine katkı sağlama ve dijital teknolojilerin mimarlık eğitimine entegrasyonu noktasında yön gösterme potansiyeline sahiptir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın doktora tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Dijital tasarım, Dijital fabrikasyon, Eklemeli üretim, Mimarlık, Tasarım bilişi 


Keywords: