BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülçin YÜCE, Uğur KESEN, İsmail TEMİZ
EĞİK ASANSÖR TASARIMI VE ANALİZİ
 
Asansörler genel olarak düşey doğrultuda taşıma için tasarlanan sistemlerdir. Teknolojinin giderek gelişmesi ve doğan ihtiyaçlar asansör sektöründe de değişim ve gelişime neden olmuştur. İnsan hayatını kolaylaştıran zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlayan, tam düşey veya tam dikey doğrultuda olmayan duraklar arası ulaşımı sağlamak için eğik asansörler tasarlanmıştır. Yapılacağı bölgenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve maksimum performans sağlayabilecek bir yapıya sahip eğik asansörler tasarlanmaya başlamıştır. Dikey asansörlerden farklı olarak eğik asansörler, eğimli bölgelerde erişimi mümkün olmayan ya da fazla çaba gerektiren yerlere, hareket kabiliyetleri kısıtlı ya da alternatif ulaşım yollarını kullanamayan kişiler için hayatı kolaylaştırarak, seyahati hızlı, konforlu ve kolay hale getiren genellikle dağlık ve eğimli bölgeler için tasarlanan ulaşım aracıdır. Eğik asansörler genellikle dikey asansörler ile aynı temel teknolojiye dayansa da ray eğimi, kapasite ve hız bakımından bazı sınırlamalar altındadır. Avrupa Birliği eğimli asansörlerin ray eğimini 15° ile 75° ile sınırlamıştır. Eğik asansör tasarımları için geçerli Elektrikli Asansörler Avrupa Standardı EN 81-22:2014 yönetmeliğine uygun standart çerçevesinde çalışma yapılmıştır. Taşıma eyleminin eğik bir eksende olmasından dolayı oluşan sistem değişiklikleri, literatürde uygulanan yöntemlerin mukavemet ve dinamik analizleri değerlendirilmiştir. Sistem üzerindeki güç, mukavemet ve dayanıklılık analizleri yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak bir eğik asansör sistemi tasarımı yapılmıştır. Bu çalışmada, tasarlanan eğik asansör sisteminin ilgili mevzuata uygun asansör avan projesi, trafik hesaplamaları, dayanıklılık ve mukavemet hesaplamaları yapılmıştır. Ön tasarım çalışmaları Autodesk inventor bilgisayar programında yapılmıştır. Elde edilen parametre değerleri ve sonuçlar analiz edilerek değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğik asansör, Eğik asansör tasarımı, Yamaç asansörü 


Keywords: