BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yavuz ALKAN, Elif SAĞLIK
EKO-KENT KONSEPTİNDE YEŞİL YOL KAVRAMI, İŞLEVLERİ VE ÖNEMİ. ÇANAKKALE KENTİ SARIÇAY ÖRNEĞİ
 
Çevre sorunları ve tehditlerinin, kentsel unsurların gelişiminde, özellikle orijinalliğini koruma gerekliliğini gösteren doğal, tarihi ve kültürel kaynaklar üzerindeki etkili ve bir o kadar da baskıcı tutumlarının, nesiller hiyerarşisinde bozulmadan intikalinin sağlanmaya çalışıldığı bu kaynakların nispeten bölgenin ekonomik gelişmişliği ve turizm potansiyeli üzerindeki kalkınma olgusuna paralel olarak tahribatının günbegün arttığını gözlemlemek mümkündür. Bu durum, söz konusu kentsel kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından çeşitli çalışmaları gerekli kılmaktadır. Çanakkale ölçeğinde bu çalışmaların söz konusu kaynakların gerek korunması ve aktarılması, gerekse yenilenebilir kaynakların dengeli ve devamlılığı bakımından, kent dokusunun önemli bir boyutu olan Sarıçay Akarsuyu’nun aksları istikametinde “Yeşil yol” kullanımına, uygulamadaki önemi ve işlevlerine yer verilmeye çalışılmış, ekolojik planlama ve sürdürülebilir alan kullanımı açısından değerlendirilmiştir. Bu çerçevede adeta kentin önemli bir tekstürü ve sembolü rolünde olan, kent yerleşkesinin doğudaki dağlık alandan (Kaz Dağları) Çanakkale Boğazı istikametinde seyreden ve kenti ikiye bölen Sarıçay Akarsuyu’nun her iki yakası boyunca yapılan survey çalışması ile alanda doğal yapıya ters düşmeyerek yapılacak kazı-dolgu çalışmaları ve “Yeşil yol” zemin döşemelerinin yanı sıra, toprak yapısına, iklime ve tasarıma uygun karakterde bitkisel materyaller ile de zenginleştirme yoluna gidilebilmesi öngörülmektedir. Sonuç olarak, Çanakkale kent merkezinin kentsel gelişiminde önemli bir yeri olan Sarıçay Akarsuyu’nun kıyı bantları boyunca yer alan “Yeşil Yol” uygulaması; doğal ve doğala özdeş yaşam olanakları sunması, çevrenin korunması ve değerlendirilmesi noktasında alana sürdürülebilir özellik kazandırması ile örnek bir çalışma niteliğini taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Yol, Kentsel Ekolojik Alan, Çanakkale 


Keywords: