BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sinem UZUN
ENERJİ ETKİN BİNALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
Enerji kaynaklarının, artan nüfus ve sanayileşme etkisiyle giderek tükeniyor olması, dünyada enerjinin daha etkin ve verimli kullanılması konularını gündeme getirmiştir. Enerji, günümüze kadar genelde fosil yakıtlardan elde edilse de, artık yenilenebilir enerji teknolojileri de popülerlik kazanmaya başlamıştır. Özellikle yüksek kapasitede ki hidroelektirik santraller, güneş santralleri, rüzgar türbinleri ülkemizde ve dünyada hızla artmaya başlamıştır. Bu tesisler, yerleşim alanları başta olmak üzere ülke genelinde enerji talebine cevap vermektedir. Ancak bu noktada her bireyin de, gelecek nesillere de kullanılabilecek kaynaklar bırakması adına daha sorumlu davranması gerekmektedir. Enerjinin hayatta her alanda etkin kullanılmasının önemi, hane halkları tarafından da desteklenmeye başlanmıştır. Sadece endüstriyel tesislerde değil, konutlarda da enerjinin en etkin halinin kullanılması için, son dönemlerde enerji etkin binalar, yeşil binalar gibi kavramlar hayatımıza girmiştir. Henüz yapım aşamasında alınan bir takım tedbirler ile, daha az enerjiye ihtiyaç duyan ve bu ihtiyacı olan enerjiyi alternatif enerjiler ile karşılayan binalar sayıca artmaya başlamıştır. Bu binalarda yapıyı oluşturan malzeme seçimi kadar, iklimlendirme sistemlerinin seçimi ve düzenli bakımı da oldukça önemlidir. Enerji etkin binalar ile ilgili literatürde bazı çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda, çeşitli iklim koşullarına göre, binanın yapıldığı malzemeye göre, binanın iklimlendirme sistemlerinin farklılıklarına göre incelemeler yapılmıştır. Bu çalışmada enerji etkin binalar üzerine bir inceleme yapılmıştır ve bu binalarda uygulanan sistemler karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: enerji, yeşil binalar, enerji kimlik belgesi, enerji verimliliği 


Keywords: