BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İbrahim GÜVEN, Özgün AKÇAY
ENERJİ İLETİM HATTI KORİDORUNUN İHA FOTOGRAMETRİSİ İLE ÜÇ BOYUTLU TESPİTİ
 
Nüfus artışı ve kentleşmenin etkisiyle yerleşim alanlarında kalan veya teknik zorunluklardan dolayı yerleşim alanlarına tesis edilen Enerji İletim Hattı (EİH) koridorları, genellikle ilgili yerel yönetimlerce imar planlarında yeşil alan, park, açık otopark vb. olarak planlanmaktadırlar. Belli bir zaman sonra kullanım ömrünü tamamlayan EİH’lerin yenilenmeleri gerekmektedir. Söz konusu enerji iletim hatlarının yenilenmesi ve koridorlarının yeşil alan, park, otopark vb. olarak tasarlanmaları süreçlerinde kullanılmak üzere bu koridorlara ait üç boyutlu nokta bulutları, ortofotoları ve sayısal yükseklik ve arazi modellerinin kullanılmasının zaman ve maliyet kazanımları sağlayacağı öngörülmektedir. Özellikle yüksek çözünürlüklü dijital kameraya sahip İnsansız Hava Araçları (İHA) ile elde edilen görüntülerden üç boyutlu nokta bulutunun, sayısal yüzey modelinin (SYM) ve ortofotonun düşük maliyetli ve hızlı şekilde üretilmesi mümkündür. Bu çalışmada düşük maliyetli, otomatik uçuş yeteneğine sahip, DJI Phantom 4 Pro Modeli bir İHA kullanılarak EİH koridorunun yüksek çözünürlüğe sahip görüntüleri elde edilmiş, ardından bu görüntülerin PİX4D Pro Mapper fotogrametrik yazılımıyla değerlendirilerek EİH koridorunun üç boyutlu geometrik modeli üretilmiştir. EİH koridoru boyunca tesis edilen Yer Kontrol Noktalarına (YKN) ait hassas koordinatlar bir GNSS alıcısı ile TUSAGA-Aktif CORS ölçme tekniği kullanılarak hesaplanmıştır. Bu koordinatlar, üretilen SYM ve ortofotonun georeferanslandırmasında ve doğruluk kontrolünde kullanılmıştır. Sonuç olarak, EİH yenilemesi ve koridorlarının tasarlanması süreçlerinde ihtiyaç olan yüksek konum doğruluğuna sahip üç boyutlu model oluşturan düşük maliyetli İHA platformlarının kullanımının etkili olabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İHA, Fotogrametri, 3B Modelleme, Sayısal Yüzey Modeli (SYM), Nokta Bulutu, Enerji İletim Hattı (EİH) 


Keywords: