BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Neslihan TAŞKIN, Alper SAĞLIK
ESKİŞEHİR KENT MEYDANLARINDA KULLANICI TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Meydan, diğer kamusal mekânlardan temel olarak ölçeği ve sosyolojik olarak taşıdığı potansiyeli olarak ayrılmaktadır. Kent Meydanı taşıdığı anlam katmanları ile kente aidiyetin ve üst kimliklerin oluşumunun, kentsel imgenin etkin bir belirleyicisidir. Bu nedenle simgeler, işaretler ve mekânın anlamı okunabilmelidir. Biçimini kuran somut dışsal özelliklerinin yanı sıra, içeriğine ilişkin sanatsal, simgesel mimari elemanları ile deneyimsel anlamlı bir bütün olarak “estetik” çerçevede biçimsel irdelemesi yapılmaktadır. Kentlerin kimliğinin oluşumunda sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik değişimler ve gelişmeler etkili olmaktadır. Kentsel mekânın kimliğinin oluşumunda kent halkının kentsel mekanlar ile etkileşimi de önemli rol oynamaktadır. Günümüzde plansız kentleşme, nüfus artışı, göç fazlalığı, kentsel dönüşüm vb. fonksiyonel değişimler gibi faktörler sebebiyle kentsel mekanlar, dolayısıyla meydanlar; hızlı bir değişim ve dönüşüm/farklılaşmaya sebep olmuştur. Bu çalışmada; öncelikle kenti, meydanları ve kent kimliğini kavramsal olarak tanımlayarak kentsel kamusal açık mekanların en etkin kullanılan parçalarından biri olan meydanların fonksiyonları ve öğeleri ortaya konacak ve bunların kent kimliği ile ilişkileri belirlenecektir. Eskişehir Kentinin tarihsel süreçteki gelişim ve değişimi; kentsel tasarım ilkeleri, peyzaj tasarım ilkeleri, politika, ekonomi, sosyal ve kültürel değerler, kullanıcı talep ve ihtiyaçları çerçevesinde irdelenecektir. Sonrasında Eskişehir Kent Meydanlarının kullanıcı tercihlerinin belirlenmesine yönelik, kent merkezinde en yoğun kullanılan kent meydanlarında, yeterli sayıda katılımcı ile yapılmış anket çalışmasına ait bulgulara yer verilecektir. Bu çalışma sonucunda, Eskişehir Kent Meydanlarının işlevleri, kullanım süreleri, kullanıcı profillerine göre değişen kullanıcı algıları ve kullanıcıların alana ilişkin beklentilerine ulaşılacaktır. Elde edilen veriler ışığında kent içindeki toplumsal yaşam ve kent meydanı ilişkisi ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler: Meydan, Kent Meydanı, Eskişehir, Kentsel Mekan, Kentsel Kimlik, Kullanıcı Tercihleri 


Keywords: