BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fulya EYÇİN, Adem KORKMAZ, Osman ÇULHA, Zafer İPEK
FARKLI DEFORMASYON YÜZEYLERİNE SAHİP ALÜMİNYUM SAC METAL PARÇALARIN SİMÜLASYON DESTEKLİ GELİŞTİRİLMESİ
 
Öz: Otomobillerde ağırlık/dayanım avantajlarından dolayı yüzlerce sac metal parça kullanıldığından sac metal formlama işlemleri otomotiv sektörü için vazgeçilmez bir üretim prosesidir. Özellikle otomotiv sektörü gibi seri üretim yapılan ve büyük parçalara sahip bir sektörde değişikliklerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, kalıp yüzeylerinin tasarımları ve üretim prosesleri geliştirildikten sonra, ilgili parça geometrisi hedef toleranslara ulaşacak şekilde imalat sürecine entegre edilmelidir. Proses tasarımı, sac metal şekillendirme yöntemleri açısından oldukça kritik bir adımdır. Sac açınım geometrisinin belirlenmesi proses tasarımı açısından oldukça önemlidir. Söz konusu çalışma kapsamında, otomobillerde kullanılan ve geometrileri sebebiyle şekillendirilebilirlik faaliyetleri sırasında büyük teknik zorluklar ortaya koyan kaput altı destek sacı iş parçasının alüminyum alaşımı esaslı malzeme kullanılarak imal edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, hafifleştirilmiş, gelişmiş fiziksel ve mekanik özelliklere sahip bir iş parçasının ortaya konulması sağlanmıştır. Çalışma konusu olan iş parçasının genel yapısı dikkate alındığında; birbirinden bağımsız 23 adet kulağı olması ve iş parçası geometrisinde bulunan büyük kesit farklılıkları sebebiyle geri esneme ve formlama konusunda teknik zorluklar ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlar dikkate alınarak, otomobillerde kullanılan sac iş parçasının optimum özelliklerde elde edilmesini sağlayacak parametrelerin belirlenmesi amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmanın gerçekleştirilmesi sırasında sırasıyla, ön fizibilite ve etüt çalışmaları, tasarım, metot ve simülasyon çalışmaları, kalıp tasarım ve imalat çalışmaları, malzeme seçimi, pilot üretim faaliyetleri, saha uygulamaları ve performans testleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, sanal simüle ortamda sayısal simülasyon destekli yazılımlardan faydalanılarak, ilgili iş parçasının geri esneme oranlarının ve incelme davranışının prototip üretim öncesinde doğrulanması sağlanmıştır. Üretim parametreleri de dikkate alınarak düşük maliyetli yenilikçi çözüm önerileri geliştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sac Metal Şekillendirme, Plastik Deformasyon, Geri Esneme, Yenilikçi ve Özgün Proses, Kalıp Tasarımı.

Anahtar Kelimeler: Sac Metal Şekillendirme, Plastik Deformasyon, Geri Esneme, Yenilikçi ve Özgün Proses, Kalıp Tasarımı. 


Keywords: