BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Melike Doğan, Levent Genç
FARKLI DEĞERLEME YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SEÇİLEN PİLOT ALANDA GAYRİMENKUL DEĞERLEME: ÇANAKKALE MERKEZ ÖRNEĞİ
 
Bu çalışmada taşınmaz değerleme yöntemlerinden nominal değerleme (istatistiksel) ve emsal karşılaştırma (geleneksel) yöntemleri yardımıyla Çanakkale merkez ilçesi, Cevatpaşa Mahallesinde seçilen pilot uygulama alanında 2018 yıllında 681 adaya ait 10 adet imar parseli kullanılmıştır. Konut piyasasına ait birim metre kare değerleri hesaplanmış, seçilen iki farklı değerleme yönteminden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve veri tabanı oluşturularak alana ait ön görüler tespit edilmiştir. Emsal karşılaştırma yönteminden 30 adet emsal taşınmaz sınıflandırılarak her birinin birim değerine ulaşılmış ve bölge için ortalama birim değerin 2.366,50TL/m2 olduğu hesaplanmıştır. Nominal değerleme yönteminde ise her parsel için değere etki eden faktörlerin puan ve ağırlıkları hesaplanmış ve bu şekilde parsel bazında nominal birim değeri ve ada bazında ortalama nominal birim değeri elde edilmiştir. Uygulama sonucunda ortalama nominal birim değeri 1.085,4 olarak hesaplanmıştır. Bu yöntem yardımıyla taşınmaz değerleme işleminde kullanılan geleneksel ve istatistiksel yöntem sonuçları analiz edilerek, taşınmaz değerlemesi açısından yöntemlerin avantaj ve dezavantajları belirlenmiştir. Örneğin emsal karşılaştırma yönteminin avantajı bölge hakkında kolay ve hızlı şekilde sonuca ulaşmamızı sağlamasıdır. Ancak, yöntemin piyasa koşullarından çabuk etkileniyor oluşu sebebiyle değerlerin değişmesi halinde güncellenmesi ve kontrol edilmesi iş gücü gerektiren bir yöntem olduğu bilinmektedir. Nominal değerleme yönteminin ise ada bazında değil taşınmaz sayısının fazla olduğu bölgelerde uygulanmasının yaygın olduğu, yöntemin özellikle yapısız parseller, arsa ya da tarla vasıflı taşınmazlar üzerinde uygulanmaya elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gelecek çalışmalarda, gelişen teknolojiyle birlikte birçok alanda kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)’ kullanılarak geliştirilen taşınmaz değerleme modeli, pilot alan ve çevresinde uygulanacaktır. Ayrıca Çanakkale’nin farklı konum ve konut özelliklerine göre seçilecek bölgelerinde modelin geçerliliği test edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz Değerleme, Taşınmaz Değerleme Yöntemleri, Nominal Değerleme Yöntemi, Emsal Karşılaştırma Yöntemi 


Keywords: