BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İbrahim BEKTAŞ, Zübeyde Özlem PARLAK BİÇER
FARKLI KAPLAMA MALZEMELERİ İLE 2014-2018 YILLARI ARASI CEPHE KAPLAMA İŞİ MALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Başlangıçta çeşitli olumsuz ve tehlikeli unsurlardan korunmak amacıyla oluşturulan barınak yapıları, günümüzde insanların değişik eylemlerinin gerçekleştirildiği yapay ortamlar olarak şekillenmektedir. Taş, toprak ve ahşap gibi malzemelerin ham şekli ile inşa edilen yapılar, günümüzde bu doğal maddelerin işlenmiş halleri ve yapay olarak üretilen malzemelerin kullanılması ile büyük ölçekli binalara dönüşmüştür. Yeni oluşturulan binaların daha uzun ömürlü olabilmesi ve dış ortam koşullarından daha fazla korunabilmesi için bina cepheleri ayrıca bir malzeme ile kaplanmaya başlanmıştır. Bu durum cephe kaplama malzemelerini ortaya çıkarmıştır. Bina cepheleri çeşitli atmosferik olaylara, kirliliğe ve darbelere en fazla maruz kalan yapı bölümü olarak gösterilebilir. Bu bölümlerde meydana gelen herhangi bir olumsuz durum dışarıdan kötü görüntü oluşmasına sebep olmakla birlikte iç mekânda da sağlıksız ve konforsuz bir ortam oluşmasına neden olabilir. Bu sebeple cephelerde oluşan olumsuz koşullar daha kötü durumlar meydana getirmeden düzeltilmelidir. Uzun süreli konfor sağlanması için yapı tasarımından, binanın inşa ve bakım onarım işlerine kadar tüm aşamalarda çevresel koşullara bağlı olarak en uygun cephe kaplama malzemesinin tercih edilmesi önemli bir konudur. İdeal kaplama malzemesinin tercih edilmesi yapıda uzun süreli konfor sağlamakla birlikte ekonomik olarak da tasarruf yapılmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte ham madde ve üretim maliyeti gibi çeşitli faktörler nedeniyle kaplama malzemelerinin farklı maliyetleri bulunmaktadır. Bu kapsamda; MEB’inin 24 derslikli tip okul projeleri üzerinden yapılan çalışma ile hem 2000-2018 yılları arasında farklı cephe kaplama malzemeleri ile cephe kaplama maliyetlerinin değerlendirilmesi yapılmış hem de okul cephelerine yönelik alternatif modeller geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın, en uygun yapı malzemelerinin tercih edilmesi ve yapı inşa maliyeti gibi önemli alanlara katkı koyması umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cephe, Cephe Kaplama Malzemeleri, Yapı İnşa Maliyeti, Eğitim Yapıları 


Keywords: