BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatih CEBİR, Elif AĞCAKOCA
FARKLI STANDARTLARA GÖRE ENDÜSTRİ YAPILARINDA RÜZGAR YÜKÜ HESABI
 
Rüzgâr, yapı tasarımında göz önüne alınması gereken en önemli faktörlerden biridir. Gün geçtikçe rüzgârın yapı üzerindeki etkisinin sonuçları daha kapsamlı bir şekilde ele alınıp, rüzgâr yükü üzerine daha geniş ve deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Deprem yükünün ardından yapıyı en çok etkileyen doğal afet olan rüzgâr, özellikle depremin az ya da hiç oluşmadığı bölgelerde yapı için en önemli yük faktörü olmaktadır. Yapıya etki eden rüzgar kuvveti katlarda duvarlar yüzeye dik olarak, eğimli çatılarda ise, çatı yüzeyine dik olarak etkimektedir. Özellikle yüksek katlı yapılarda, rüzgar yükü yapıda çok büyük iç kuvvetler oluşturmakta, yapı ise kendi atalet kuvveti ile bu kuvvetlere tepki vermektedir. Rüzgâr doğal bir oluşum olduğu için yapı üzerindeki etkisini tam olarak saptamak imkansızdır. Ancak daha önce rüzgarın yapılar üzerinde oluşturduğu etkilerin sonuçları değerlendirilerek ve gerekli deneyler yapılarak, yapı için emniyetli koşullar oluşturmaya çalışılmaktadır.Rüzgar yükleri özellikle çelik endüstri yapısı gibi geniş yüzey alanına ve hafif ağırlığa sahip yapılar için risk durumu teşkil etmektedir. Özellikle karsırga, fırtına gibi yüksek hızlı rüzgarların oluşturduğu yükler yapılar için dikkat edilmesi ve mutlaka göz önüne alınması gereken yükleme durumlarıdır. Yapılan bu çalışmada; endüstri yapısının tasarımı sürecinde göz önünde bulundurulması gereken rüzgar yüklerinin, TS EN 1991-1-4 ve TS 498 yönetmeliklerine göre hesap yöntemlerinin incelenmesi, elde edilen sonuçların karşılaştırılması ve sonuçlar arasındaki farklılıkların sebeplerinin araştırılmıştır. . Bu karşılaştırma sonucunda hangi standardın yapı üzerinde etkisinin daha fazla olduğunu, oluşan kuvvet değerleri farkları, yapının yer değiştirme miktarı ve davranış durumlarına bakılıp yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rüzgar yükü, TS 498, TS EN 1991-1-4 


Keywords: