BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İrem BEKAR, Havva Beril BAL
FUAR STANDI TASARIMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIMLAR
 
Fuarlar iletişimin en önemli araçları arasında yer alan ve tüm dünyada ticareti geliştirme, satış, tanıtım ve ticari ilişkilerin önemli bir aracıdır. Fuarcılığın günden güne önem kazanması ile birlikte sergileme ve stant tasarımlarının da önemi aynı derecede artmıştır. Stant tasarımı ve uygulamÇalışmanın odaklandığı a hizmeti veren firmaların sayısının artmasıyla fuar stant tasarımlarının sürdürülebilirliği daha da önem kazanmıştır. problem fuarların genellikle geçici organizasyonlara hizmet vermesi ile fuarlarda kullanılan stantların birçoğunun fuar süresinin sonunda kullanım dışı kalmasıdır. Bu noktadan hareketle çalışmada, fuar stantlarının sürdürülebilir kullanımının önemine dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışma üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada sürdürülebilirlik, fuar stant tasarımı ve türleri konularına ilişkin literatür taraması yapılarak sürdürülebilirlik kavramı, fuar stantları ve stant türlerine ilişkin kuramsal altyapı oluşturulmuştur. İkinci aşamada literatüre bağlı olarak fuar stant tasarımlarında sürdürülebilirlik kriterleri oluşturulmuştur. Tüm bunlardan hareketle çalışma kapsamında fuar standı tasarımında sürdürülebilirlik kriterleri fonksiyonellik, esneklik, estetik, malzeme seçimi, atık yönetimi, ekonomiklik olmak üzere altı başlıkta ele alınmıştır. Ardından fuar standı tasarımları ikinci aşamada belirlenen sürdürülebilirlik kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek örnekler üzerinden açıklanmıştır. Çalışmanın sonucunda tasarımın her aşamasında sürdürülebilir kararlar alınması gerekliliğinin önemi ortaya konmuştur. Fuar stant tasarımında sürdürülebilir yaklaşımların benimsenmesi konusunda tasarımcıların bilinçlendirilmesi ve konuya ilişkin yapılacak olan araştırmaların önünü açması çalışmanın hedeflediği en önemli yararlar arasındadır.

Anahtar Kelimeler: rdürülebilirlik, stant tasarımı, ekoloji, fuar 


Keywords: