BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Itır ARAT, Meliha OKTAV BULUT
GİYSİ TASARIMINDA KEÇENİN YORUMLANMASI ÜZERİNE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM
 
Sanat ve tasarım arasındaki etkileşim, sanatçılara ve tasarımcılara kavramsal olarak farklı açılımlar sağlarken malzeme çeşitliliği bakımından da yeni yorumlara esin kaynağı olmuştur. Sanat ve tasarım birlikteliğinin önemli temsillerinden biri olan tekstil ve moda tasarımı alanındaki sanatsal bakış açısı, günümüz tasarım anlayışında derin etkilere sahiptir. Tekstil ve moda tasarımında sanatsal üretim sürecinin oluşumunda etkili olan ilişkilere açıklık getirmek, inceleme ve araştırma yapabilmek amacıyla sanatçının deneyimleri, malzeme ve teknik bilginin estetik bakış açısıyla yorumlandığı bir ilişkilendirme söz konusudur. Bu bağlamda kullanılan malzeme ve teknik bakımından keçe, hem tekstil üretimine sağladığı biçimsel ve ifadesel açılımlar hem de moda tasarımına sunduğu geniş ürün yelpazesi sebebiyle tercih edilen yöntemler arasında yer almaktadır. Pek çok tasarım alanında olduğu gibi dokuma, örme ve keçe gibi tekstil yapı oluşturma yöntemleri ile moda tasarımına ilişkin farklı üretim alanlarındaki yaratıcı süreçlerde görsel iletilerden yararlanılmaktadır. Yaratıcı sürece dahil olan bu iletiler herhangi bir mimari yapı, fotoğraf, afiş, heykel, resim vb. olabilmektedir. Tasarımcıların, farklı ve çok çeşitli esin kaynaklarından yola çıkarak özgün tasarımlar ortaya koyduğu görülmektedir. Bu araştırma kapsamında yaşayan sorgulama ile sanatsal çalışmaların giysiye aktarılmasına dayalı sanatsal üretimler gerçekleştirilmiştir. Araştırma konusu çerçevesinde sanatsal ifade biçimlerinden biri olan soyut resim sanatının keçe ile yorumlanması sonucu ortaya çıkabilecek giysi tasarım olasılıkları irdelenmektedir. Araştırmacı, aynı zamanda sanatçı ve tasarımcı kimlikleriyle, ürettiği resimleri Türk kültür ve geleneğinde köklü bir geçmişe sahip keçe ile yorumlamıştır. Giysi tasarımlarının oluşturulmasında süreç ve deneyim odaklı bir yöntem izlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Keçe, Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı, A/r/tografi, Giysi Tasarımı 


Keywords: