BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Birsen ÇEKEN, Büşra KARALI
GRAFİK TASARIMINDA SOSYAL İÇERİKLİ GERİLLA UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
 
Grafik tasarım estetik bir anlatım ve dikkat çekici bir iletişim kanalı oluşturarak, sosyal farkındalık konularında etkili bir görsel araç olarak kullanılmaktadır. Sosyal sorumluluk kavramı bireysel ve toplumsal açıdan önemli bir yere sahiptir. Grafik tasarım bağlamında sosyal kampanyalar, toplumu bilinçlendirmek, uyarmak, yönlendirmek ve harekete geçirmek için yapılan ve çeşitli mecralar üzerinden hedef kitleye ulaşan tasarımlardır. Sosyal farkındalık yaratırken hedeflenen amaca ulaşılabilmek için yeni arayışlar içine girilerek bu arayışlarla tasarımda gerilla uygulamalar kullanılmaktadır. Gerilla uygulamaların kullanılmasıyla alışılmadık biçim ve araçlarla yapılan tasarımlar beklenmedik bir etki yaratarak kendinden bahsettirmektedir. Geleneksel reklam uygulamalarından farklı bir bağlamda ortaya çıkan bu uygulamalar kamusal alanlarda yer alarak toplumla iç içe geçmektedir. Teknolojik açıdan gelişen dünyada tüketimin artması standartlaşmayı doğurmuştur. Bu süreçte kullanılan kitle iletişim araçları hedef kitlelere ulaşmada eksik kalmaya başlamıştır. Yeni arayışlar her alanda olduğu gibi tasarım alanında da olmuştur. Bu bağlamda gerilla uygulamalar günümüzde sıklıkla kullanılan reklam ve sosyal içerikli iletişim yöntemlerinden biri haline gelmektedir. Toplumda sosyal bir farkındalık yaratmada etkili bir yol olan gerilla uygulamalarının grafik tasarıma etkileri bu çalışmada incelenmektedir. Sosyal duyarlılık ile ilgili konularda gerilla uygulamalarının kullanımın yaygınlaşmasının nedenleri dikkat çekiciliğinin fazla olması ve tasarım kültürüne inovatif katkı sağlamasıdır. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerini gerilla tasarım yöntemleri kullanılarak oluşturması daha çarpıcı ve akılda kalıcı çalışmalar ortaya çıkararak, toplum üzerinde farkındalık yaratmada etkili olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: gerilla reklam, grafik tasarım, sosyal sorumluluk projeleri 


Keywords: