BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Candan KUŞ ŞAHİN, Büşra ONAY, Mehmet TOPAY
HUZUREVLERİ ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİN İRDELENMESİ: EĞİRDİR HUZUREVİ ÖRNEĞİ
 
Yaşlılık, engellenmesi mümkün olmayan biyolojik, kronolojik ve sosyal yönleri olan bir süreç olup bireysel farklılıkları da içermektedir. Yaşam sürecinin bir parçası olarak görülen yaşlanma, insanlarda zamana bağlı değişimleri içine almaktadır. Yaşlılığın en önemli sorunu; başkalarıyla, çevreyle, yakınlarla, toplumla kurulup sürdürülen iletişimin kaybolmasıdır. Bu bağlamda, sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korumaya, bakıma, yardıma muhtaç yaşlılara devletin denetim ve gözetiminde, halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak hizmet sunma amacıyla huzurevleri kurulmaya başlanmıştır. Gerek yurt dışında gerekse ülkemizde yaşlı nüfus sayısı giderek artmaktadır. Toplumda negatif ayrımcılığa tabii tutulan yaşlılara koruyucu, önleyici ve destekleyici nitelikli sosyal hizmetler verilmelidir. Bu doğrultuda da huzurevlerine duyulan ihtiyaç kaçınılmazdır. Bunun yanı sıra huzurevinde yaşayanların sosyalleşebilmeleri ve bireysel yeteneklerini kullanmalarına olanak sağlayacak sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve yaşlıların katılımlarının desteklenmesi de bir gereksinimdir. Yaşlıların birlikte zaman geçirebilecekleri yerlerin sayısının arttırılması ve çevre düzenlemelerinin yapılması oldukça önemlidir. Bu çalışmada; yaşlılar açısından oldukça önemli olan huzurevlerinin çevre düzenlemeleri irdelenecektir. Çalışma kapsamında; Eğirdir Huzurevi çevresi, tasarım kriterleri açısından irdelenecek ve çeşitli öneriler getirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Çevre düzenleme, Isparta, Eğirdir, huzurevi, yaşlı 


Keywords: