BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Damla ÇAĞAL TAŞDELEN
İÇ MİMARİYİ TASARLAMAK:MEKAN-BİÇİM İLİŞKİSİ
 
İç mimari, mekân tasarımı sürecine ait salt yapısal, işlevsel, ergonomik gereksinimleri karşılamaktan daha fazlasıdır. Daha fazlası olarak ifade edilen, içinde sanatsal ve estetik yapıyı barındıran özel bir etkiyi meydana getirebilmek için, temel tasarım prensipleri ve yaratıcı düşünce doğrultusunda bir araya getirilen tasarım öğelerinin, mekân tasarımını geliştirerek değiştirmesi kavramıdır. Estetik ve sanatsal yönleri ile kuvvetli bir iç mimari tasarım, standarttan uzaklaşarak, kullanıcının ilgisini çeken, özgün bir mekân tasarımı oluşturacaktır. Böyle bir tasarımda yer alan öğeler arasında bilinçli olarak kurgulanmış bir düzen vardır ve çalışma bu düzenin kurgulanma yolları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çalışmada, biçim, renk, malzeme, doku ve ışık öğeleri ele alınmıştır. Çünkü mekân atmosferini oluşturan, bu öğelerin mekâna ait yüzeyler üzerindeki kullanım şekillerinin birliğidir. Söz konusu öğelerin özellikleri ve iç mimari tasarım kapsamında birbirleri ile organize edilme prensipleri genel hatları ile açıklanmıştır. Soyut ve öznel kavramlar içeren teorik bilginin, pratikte uygulanma şekli, tasarımı çalışmada savunulan görüşe uygun olarak yapılan farklı fonksiyondaki iç mekân tasarımları üzerinden incelenmiştir. Söz konusu mekanların, savunulan görüşe karşıt bir anlayışla yapılan önceki tasarımları ile mevcut tasarımlarının karşılaştırmalı analizi yapılarak çeşitli bilgi ve bulgular elde edilmiştir. Temel tasarım prensipleri uyarınca yapılan bir iç mimari düzenlemenin, tasarım öğelerinin rastlantısal seçimi ile meydana gelen bir iç mimari tasarıma kıyasla daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Bütünü oluşturan tasarım öğelerinin her birine sahip oldukları özellikler doğrultusunda ayrı ayrı odaklanıldığında ve tasarım prensipleri uyarınca bir bütünü oluşturacak şekilde düzenlendiklerinde, birlikteliklerindeki uyum güçlenmiştir. İç mekân tasarımının işlevsel olduğu kadar estetik, sanatsal yönü ile de kuvvetli ve özgün bir mekân olarak kullanıcı algısına sunulduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İç Mimari Tasarım, Temel Tasarım, Tasarım Öğeleri, Tasarım Prensipleri 


Keywords: