BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Başak ÖZKENDİRCİ
İÇ MİMARLIKTA İNOVATİF TEKSTİLLERİN KULLANIMI
 
İnsanoğlunun varlığını sürdürmesi; beslenme, korunma ve barınma ihtiyaçlarını karşılamasına bağlıdır. Tekstil; korunma ve barınma konularında hayati öneme sahiptir ve temel ihtiyaç olarak değerlendirilir. Toplumsal hayatın gelişimiyle yaşamsal ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra, hayatı kolaylaştıran, konfor sağlayan tekstil ürünleri aynı zamanda estetik bir unsur olarak zevk algımızı yükselten, toplumsal statünün sergilenmesini sağlayan nesnelere dönüşmüştür. Modern mimaride yaygınlaşmaya başlayan yeni nesil uygulamalar, mekânda tekstil kullanımını etkilemektedir. Yerden ısıtma sistemleri kullanıcıların halı gereksinimini ortadan kaldırırken, ışığın şiddetine göre kararabilen pencere camları perdenin işlevini gereksiz hale getirmektedir. Bununla birlikte, her alanda olduğu gibi tekstil üretiminde de yeni ürünler geliştirilmekte, klasik ürünlerin yerini inovatif tekstiller, akıllı tekstiller, biyotekstiller ve nanotekstiller almaktadır. Araştırmanın amacı; iki farklı disiplinin etkileşimine dikkat çekmek ve mekan tekstilleri alanında gerçekleşen değişimin iç mimarlık alanına nasıl yansıyacağına dair bir vizyon oluşturmaktır. Araştırma; farklı ülkelerde geliştirilen, işlevsellik ve estetik açıdan iç mimaride kullanılması fark yaratacak inovatif tekstil ürünlerini kapsamaktadır. Yöntem olarak; işlevsel ve estetik olarak üstün özellikler sergileyen yeni nesil tekstil ürünlerin araştırılması ve bu ürünlerin iç mimarlık alana sağlayacağı katkıların kuramsal olarak değerlendirilmesi benimsenmiştir. Araştırma sürecinde; mekân tasarımında gerçekleşen gelişmelerin tekstil tasarım alanında yeni ve farklı ürünlerin geliştirilmesi açısından itici güç sağlayan bir etki-tepki durumu oluşturduğu bulgusu elde edilmiştir. Sonuçta; iç mimarlıkta tekstil kullanımının işlevsel anlamda klasik kullanım amacının değişmekte olduğu, estetik olarak tekstil kullanımının mekâna kazanımlarının yadsınamayacağı anlaşılmaktadır. Akıllı tekstiller, yenilikçi tekstiller, iç mekân tasarımında nanotekstiller kullanımının kullanıcının konforuna katkıda bulunacağı anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnovatif Tekstiller, Akıllı Tekstiller, Mekân Tekstilleri, İç Mekan Tekstilleri 


Keywords: