BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali BARMAN, Cüneyt KURTAY
İKLİMSEL VERİLERE GÖRE YAPILACAK YÜKSEK YAPILARDAKİ GİYDİRME CEPHELERİN KALİTE KRİTERLERİ
 
Kentselleşmenin arttığı, şehirlerin giderek büyüdüğü ve de büyüyen şehirlere nazaran daha hızlı artan nüfus yoğunluğunu da gözlemlediğimiz dünyamızda yüksek yapı yapma ihtiyacı artık zorunluluk olarak değerlendirilebilmektedir. Gelişen teknoloji, büyüyen ekonomiler, artan üretim kapasiteleri ve bu değişimlerle olgunlaşan tedarik zincirleriyle imalat kapasitesindeki büyüme, yapı ve inşaat alanları boyutlarındaki büyümeyle paralellik gösterip aynı zamanda, dayanıklılık, verimlilik, müşteri ve son kullanıcı memnuniyeti gibi kalite kavramı altında değer kazanan başlıkların potansiyel yetersizlik olasılıklarını büyütmektedir. Boyutları büyüyen ve özellikle boyuna büyümekte olan yapıların iç mekan ve fiziksel çevre ile ilişki organizasyonunun, yapıların özellikle de boyuna büyüme karakteristiği gösterdiği gerçeğiyle, yapı kabuğunun maruz kaldığı etkiler, birçok değişken varlığından ötürü doğrusal bir artıştan daha fazla olarak gözlemlenebilmektedir. Bina yüksekliği arttıkça, çevresel etkilere karşı kalkan görevi görüp yapıyı korumakla görevli yapı kabuğunun bakım-onarım zorluğuyla birlikte maliyeti de artacağından, maliyet etkinliği arttırma için kalite kavramı, akıllarda oluşturduğu lüks kavramıyla olan ilişkisinin yerini zaruriyet ile kalite olgusuna bırakmaktadır. Bu çalışmada, giydirme cephelerin tasarımında ve malzeme-bileşen seçiminde etkili olması gereken Türk Standartları Enstitü’sünün ve Avrupa standartlarının belirlediği cephe dayanım kriterleri, cephe bileşenlerinin dayanım testleri çeşitlerinden bahsedilecek ve bu testlerin içerikleri hakkında bilgi verilip, bina yüksekliğiyle, yapının, konumu ve çevresel faktörler etkisiyle artan dayanım riski ile kaliteli kavramının kullanılma ihtiyacının birlikte artışı tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yüksek Yapılar, Giydirme Cephe, Kalite 


Keywords: