BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fırat ÇÖL, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
ISI YALITIMI AÇISINDAN KONVANSİYONEL MALZEMELERLE NANOTEKNOLOJİK MALZEMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Dünya genelinde enerji konusu çeşitli perspektiflerde hep gündemde olmuştur. Yıllardır enerji tüketimini minimuma indirme adına gelişen teknolojiye bağlı olarak çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Genel olarak enerji sarfiyatına bakıldığında büyük bir bölümünün konutlarda ısıtma adına kullanıldığı görülmektedir. Enerji sarfiyatı doğal kaynakları bitirmekte ve aynı zamanda ülke ekonomisine, çevre ve insan sağlığına zarar vermektedir. Gereksiz enerji sarfiyatını önleme adına ısı yalıtımlarının kullanılması olumlu açıdan fark yaratmıştır. Gelişen teknoloji ile de ısı yalıtımında kullanılan malzemelerde çeşitlilik sağlanmıştır. Geri dönüşümün ön planda olduğu, sürdürülebilirlik, diğer fiziksel özellikleri vb. geliştirilerek daha iyi şartlarda malzemeler üretilmektedir. Isı yalıtımının uygulanması uygulanan malzemenin kalınlığı, yoğuşma, ısı direnci, sıcaklığın etkisi, maliyet, enerji vb. gibi özellikleriyle uygulanan yerlerde büyük farklar yaratmasıyla beraber, kullanılan malzeme cinsi ile de bu değerler değişmektedir. Bu bildirinin amacı; doğada bulanan doğal malzemeler ile gelişen teknolojiyle üretilen ve doğal kaynakları bitirmeyen malzemelerin ısı yalıtımına uygunluğunun karşılaştırılmasıdır. Sonuç olarak ısı yalıtım malzemeleri binalarda ısı köprülerinin oluşmasını, nem ve rutubet oluşumunu, bakterilerin oluşmasını engellemek; maliyet oranlarını, meydana gelen enerji kayıplarını azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Konvansiyonel ve nanoteknolojik uygulamalar ile aralarındaki önemli farklar; nanoteknolojik uygulamaların maliyetinin yüksek olmasıdır. Bunun yanında ısı iletkenlik katsayıları oldukça düşüktür, hidrofobik yapıdadırlar, nano ölçekte gözenekli yapıya sahiptirler ve hücreleri homojen dağılmıştır. Geri dönüştürülebilen ve ekolojik malzemeler olmaları nedeniyle LEED sertifikalarına aday olan yapılarda uygulanması mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Isı Yalıtımı, Isı Yalıtım Malzemeleri, Nanoteknoloji, Nano Yalıtım Malzemeleri 


Keywords: