BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Beydullah SULAK
KAFKASYA EKOLOJİK BÖLGE DOĞA KORUMASINA KARŞI DOĞU KARADENİZ TURİZM MASTER PLANI VE YEŞİL YOL
 
Doğal yaşamın varlığını sürdürebilmesi koruma ve kullanım dengesinin kurulmasıyla oluşur. Dünya üzerine pek çok korunması gereken ekolojik değeri yüksek alanlar bulunmaktadır. Bunlar tek bir ülke sınırlarında olabileceği gibi birçok ülke sınırları içerisinde de kalabilmektedir. Küresel boyutta bu alanların korunmasına ilişkin pek çok projeler yürütülmekte yasal bağlayıcılığı olan kararlar alınmaktadır. Ancak uluslararası nitelikte korunması gereken ekolojik değeri yüksek bu alanlar için ülkelerin bazı planlama çalışmaları çelişebilmektedir. Bu çelişkiyi ortaya koymak amacıyla çalışmada Kafkasya Ekolojik Koruma Bölgesine yönelik geliştirilen stratejiler ve hedefler ile Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ve bu planın bir önerisi olan “Yeşil Yol” tartışılacaktır. Kafkasya Ekolojik Koruma Bölgesi dünya ölçeğinde biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölgelerden biridir. Türkiye dahil altı ülke sınırı içerisinde yer almaktadır. Koruma öncelikli bu bölge biyolojik çeşitliliğiyle tehdit altındaki 34 sıcak bölge arasındadır. Ülkemizde Doğu Karadeniz, Çoruh Aras Havzaları ve Fırtına Vadisi bu koruma bölgesi içerisindedir. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ise bölgedeki turizm potansiyelini bölge yerleşimlerine homojen dağıtma amacıyla makro ölçekte geliştirilen bölgesel bir plandır. Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) kapsamında turizm eylem planı olarak hazırlanmıştır. Master planı kapsamındaki Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Bayburt illeri aynı zamanda Kafkasya Ekolojik Koruma Bölgesi içerisindedir. Master planın en önemli kararı havza ve coğrafi durum dikkate alınmaksızın bölge yaylalarını ekolojik olarak birbirine bağlamayı amaçlayan “yeşil yol” projesidir. Adı her ne kadar yeşil yol- ekolojik yol gibi olsa da aslında ekolojik bölgeye ve doğaya zarar verdiği tartışmasız bir gerçektir. Bu kapsamda makalede Kafkasya Ekolojik Koruma Bölgesi koruma stratejileri ve yeşil yol projesi tartışılarak değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kafkasya, Yeşil Yol, Turizm, Koruma, Ekoloji 


Keywords: