BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zafer KUYRUKÇU, Ayşegül BERBER
KENT İLE İLIŞKISI BAĞLAMINDA KTO KARATAY ÜNIVERSITESI’NIN İNCELENMESI
 
Toplumun geliştirici bir unsuru olan üniversitelerin günümüzde sanayi, devlet, toplum gibi birçok alan ile ilişki kurması beklenir. Bunlardan biri olan üniversite-toplum ilişkisi ise kent düzeyinde başlar. Üniversite-kent ilişkisinin optimum düzeyde olabilmesi için ilk aşamada üniversitenin yer seçim kararı doğru verilmelidir. Yeterli incelemelerin yapılması ile verilen yer seçimi kararı sonucunda istenilen üniversite-kent ilişkisi sağlanabilir ve kentin gelişimi olumlu yönde etkilenebilir. Ancak bunları sağlamak için planlama açısından tek etken yer seçimi değildir. Üniversitenin kentin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik hizmetlerinden faydalanabileceği ve aynı zamanda kentinde üniversitenin kültür ve bilgisinden yararlanabileceği ortam hazırlanmalıdır. Bu karşılıklı alışveriş sonucunda üniversite-kent ilişkisi gelişebilir. Günümüzde birçok üniversite kent dışına yönelim göstermiştir. Özellikle Türkiye’de genel olarak kent dışına yerleştirilen üniversitelerin kent içinde bulunan üniversitelere oranla kent ile kurduğu ilişki zayıftır. Bunun nedenlerinden biri de ilişkinin kurulabilmesi için gerekli olan yapay çevrenin oluşturulamaması veya oluşturulduğu durumlarda da bu ortamın kent merkezinden uzak mesafede yer almasıdır. Kent içinde bulunan üniversitelerin ise dışa kapalı olması ve kent ile ilişki kurabileceği ortamın planlanmaması kentli ile iletişimini yine olumsuz etkilemektedir. Bundan dolayı başta yer seçimi kararları olmak üzere üniversite-kent ilişkisini etkileyen birçok parametre bulunmaktadır. Bu çalışmada Konya kentinde bulunan KTO Karatay Üniversitesi, kent ile ilişkisi bağlamında incelenmiştir. Ulaşılabilirlik, sosyo-kültürel ve mekânsal açıdan değerlendirilen KTO Karatay Üniversitesi’nde kısmen üniversite-kent ilişkisinin sağlandığı ancak genel anlamda kentsel bütünleşmenin sağlanamadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üniversite-kent ilişkisi, yerleşim planlaması, yer seçimi, üniversite yerleşkeleri 


Keywords: