BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tülay CANBOLAT, Halil Yasin DİLEK
KENT MOBİLYASI TASARIMLARININ ADANA ATATÜRK PARKI ÖZELİNDE İNCELENMESİ
 
Kent mobilyaları, kentlerin daha işlevsel ve estetik planlanmasını sağlayarak insanın çevresi ile daha sağlıklı bir ilişki kurmasına katkı sağlamaktadır. Adana'nın en eski ve büyük parklarından biri olan Atatürk Parkı konumu ve yeşil alan varlığı açısından kent/kentli için önem taşımaktadır. Bireylerin parkı kullanım yoğunluğu ve kullanıcıların değişen gereksinimleri, mevcut kent mobilya tasarımlarının yeniden ele alınmasını gerektirmektedir. Bildiride, kent mobilyalarının tasarımı Adana Atatürk Parkı özelinde incelenmektedir. Adana Atatürk Parkı ile sınırlandırılan çalışmada Adana ilinin tarihi, coğrafi ve iklimsel özellikleri ile Atatürk Parkı’nın kent içerisindeki konumu ve önemi veri toplama yöntemi ile araştırılmıştır. Kent mobilyaları ile ilgili literatür taraması yapılmış ve çalışma doğrultusunda işlevsel, psikolojik ve teknolojik tasarım faktörleri değerlendirilmiştir. Atatürk Parkında yer alan kent mobilyaları yerinde incelenmiş, fotoğraflanmış ve konumları plan üzerinde işaretlenerek tespit edilmiştir. Parkı kullanan bireylerin davranışları gözlemlenerek yoğun kullanılan alanlara göre belirlenen üç yaya aksında bulunan kent mobilyalarının tasarımları analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda; Adana Atatürk Parkı’nda bulunan kent mobilyalarının mevcut durumunu değerlendirmek, kullanıcı davranışlarını incelemek ve kent mobilyası tasarımlarında etken olan önemli tasarım ilkelerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Mevcut tasarımlar, işlevsellik, biçim, estetik, malzeme, renk ve doku kullanım özellikleri bağlamında incelenerek, kent mobilyası tasarımlarına ve Adana Atatürk Parkı özelinde yapılacak tasarımlara ve yeni çalışmalara kaynak oluşturması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kent Mobilyası, Mobilya Tasarımı, Adana, Atatürk Parkı 


Keywords: